Arsacal
button
button
button


Ik zat in het zonnetje mijn brevier te bidden

Wanneer werd je geraakt?

overweging_preek - gepubliceerd: dinsdag, 30 januari 2018

Soms worden we geraakt, positief of negatief: ontroering, kwaadheid, verdriet, verbazing of hoe dan ook. Wat doen we met onze gevoelens? Worden ze weggestopt? Gaan ze voorbij? Wat nemen we mee?

Geraakt, buiten jezelf...

Als je het evangelie hoort

over het optreden van Jezus

in de synagoge van Kafarnaüm (Mc. 1,21-28)

als je hoort hoezeer de mensen onder de indruk waren,

geraakt door Zijn woorden en door Zijn gezag,

zou je kunnen denken

aan je eigen leven

en jezelf de vraag kunnen stellen

wanneer je zoiets zelf hebt meegemaakt.

Wanneer werd je zelf zo geraakt

door mensen, door woorden, door gebeur­te­nissen,

dat je "buiten jezelf van verbazing" was?

Anders terug...

Het is eerlijk gezegd niet zo gek

die momenten voor jezelf eens op een rijtje te zetten.

Wat heeft er bij­voor­beeld toe bijgedragen

dat ik tot geloof ben gekomen?

Waardoor heb ik een per­soon­lijke band

met Onze Lieve Heer gekregen?

Vaker heb ik gemerkt

dat mensen door het overlijden van een dierbaar iemand

en door het afscheid en de viering in de kerk

anders tegen het leven en de dood

aan gaan kijken

en ineens over en langs die overledene heen

die band met Christus krijgen.

Ook heb ik vaker zo iets gemerkt

als mensen een retraite deden,

een week van bezinning, van stilte en gebed..

Ze zeiden vroeger wel als je op retraite ging:

AKom anders terug, kom anders niet terug@,

maar inderdaad: veel mensen kwamen en komen

anders terug.

Door de stilte en de rust

ga je heel anders - dieper - tegen dingen aankijken.

Hij klopt op de deur

Als zich ergens iets van God toont,

als de genade van God als het ware tastbaar

en Zijn aanwezigheid ervaarbaar wordt,

wordt er ook iets zichtbaar in ons mensen.

Op zo'n moment klopt de Heer als het ware aan je deur.

Er zijn mensen die zich verzetten

en die deur met een harde klap zullen dicht slaan.

De man die in de macht was van een onreine geest

in het evangelie van vandaag

is daar een voorbeeld van.

Hij reageert heftig, afwerend:

Jezus van Nazaret, wat hebt Gij met ons te maken?

Maar dat is nog niet het einde van het verhaal,

want Jezus drijft die duivel bij hem uit.

Een heftige reactie

Dit kom je feitelijk regelmatig tegen.

Als je iets over geloof en godsdienst zegt,

iets laat blijken van je gelovig vertrouwen,

van je band met de Heer,

kan het zijn dat er zelfs heftig wordt gereageerd.

 

Ik had eens ooit op een prachtige zonnige dag

mijn auto aan de kant gezet

en was in de berm van de weg

lekker op het gras in het zonnetje

mij breviergebed aan het doen.

Na een poosje kwam er in volle vaart

een wielrenner aan.

De man stopte abrupt

en begon mij op een vreselijke manier

uit te schelden.

Hij ervoer mijn rustig biddend daar zitten blijkbaar

- misschien door een traumatische ervaring, vroeger -

als een druk die op hem werd gelegd

als een aanklacht,

als dat hij iets moest,

maar waartegen hij zich verzette.

Moeten


Dat is wat mensen soms kunnen ervaren

als ze met Jezus in aanraking komen:

dat zij iets moeten,

dat zij hun leven moeten veranderen,

dat er iets van hen gevraagd wordt,

iets waar ze niet aan willen,

wat ze niet op willen geven,

waartegen ze zich schrap zetten.

 

En dan kun je een heftige afweerreactie krijgen.

Waarom zou je?

Maar eigenlijk heeft dat vaak te maken

met te weinig vertrouwen:

Hij houdt toch van je,

je bent Zijn veelge­liefde kind,

waarom zou je bang zijn

om je in Zijn armen te laten vallen?

Gaat het voorbij?

Die andere mensen in de synagoge

reageren positief,

buiten zichzelf van verbazing, geraakt zijn ze.

Zij hebben de deur van hun hart

niet gesloten en zijn bereikbaar gebleven voor de genade,

zou je zo zeggen.

Ook jou is dat dus wellicht al gebeurd

dat je zo geraakt werd.

Het leven gaat daarna weer verder

en die ervaring kan weer spoedig

naar de achtergrond raken.

Je moet er dus ook bewust op verder gaan,

er worden stappen van geloof van je verwacht,

moedige stappen,

stappen van vertrouwen

en overgave!

De stemming slaat om

De mensen in de synagoge toen

waren hun geraaktheid weer gauw vergeten.

De kritiek op Jezus begint al heel gauw.

Jezus zegt iets of doet iets

dat mensen op een gevoelige plek raakt

en de stemming slaat om,

ze wilden Hem al gauw in de afgrond storten,

vergeten is dan de geraaktheid en de instemming

van kort daarvoor.

Wat neem je mee?

Zo kan het gemakkelijk gaan:

dat je vergeet wat er gebeurd is:

hoe je geraakt was;

dat de ervaring verbleekt,

je goede voornemen zijn glans verliest,

dat je een teleur­stel­ling krijgt

(dat gebeurt altijd:

als je geraakt bent en je hebt stappen gezet,

word je beproefd).

 

Uiteindelijk zijn er maar weinigen

die Jezus volgen,

want onder het kruis

is de spoeling heel dun:

zijn moeder en een paar getrouwen

zijn daar nog te vinden

Ervaringen verdiepen

Je moet verder,

verdiepen wat je hebt gekregen,

de genade koesteren

die je hebt ontvangen,

volhouden, doorgaan,

eenvoudig en rustig, overgegeven.

Laat je niet van de goede wijs brengen!

 

Hij wil alleen maar

dat je langs die smalle weg

van geven, vertrouwen, offers brengen,

voor altijd gelukkig wordt.

Terug