Arsacal
button
button
button
button


Mijter en staf aan kinderen uitgelegd

Gezinsviering in de kathedraal

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 4 februari 2018 - 867 woorden
de koster heeft ze klaargelegd: mijter en staf
de koster heeft ze klaargelegd: mijter en staf
De meisjescantorij oefent nog even voor de H. Mis
De meisjescantorij oefent nog even voor de H. Mis
afbeelding boven de toegang tot de sacristie
afbeelding boven de toegang tot de sacristie

Zondag 4 februari was de gezins­vie­ring in de ka­the­draal. Het verzoek was geko­men om een keer te ver­tellen wat mijter en staf te betekenen hebben. Tja, in een ka­the­draal word je daar tenslotte nogal eens mee gecon­fron­teerd.

Ah, Sin­ter­klaas...!


Beste kin­de­ren en U allen,
Ze hebben me gevraagd
om de mijter en de staf vandaag
even erbij te hou­den
en eens uit te leggen
waarom een bis­schop
die vaak bij zich heeft in de Mis.
Soms roepen kin­de­ren
als ik binnenkom met mijter en staf:
“Ah, Sin­ter­klaas”.
Dat klopt, Sint Nicolaas
heeft ook een staf en mijter
omdat hij een bis­schop is geweest.

Doe wat Hij vraagt

Toen ik bis­schop werd,
kreeg ik die mijter
voor het eerst op mijn hoofd gezet
met een gebedje erbij.
In dat gebed werd gezegd
dat ik altijd een goede, heilige bis­schop
moest zijn
en moet doen wat God van mij vraagt.

Waar kun je dat vin­den?

Waar kun je vin­den wat God van ons vraagt?
Is er een boek
waar je dat in kunt lezen?

De bijbel

Ja zeker, dat is de bijbel.
De bijbel is het woord van God,
wat God ons wil ver­tellen.
In dat boek zijn twee delen,
een deel over de tijd voordat Jezus kwam
- dat is het Oude Testa­ment -
en het tweede deel over Jezus,
- dat is het Nieuwe Testa­ment -.

De mijter

De mijter betekent
dat ik goed naar God moet luis­te­ren.
De mijter heeft twee kanten:
een voor- en een achter­kant.
Ik denk dan aan de bijbel,
aan het oude en nieuw testa­ment
en dat ik goed moet luis­te­ren
vooral naar wat Jezus
ons in de bijbel heeft ver­teld.

Een her­dersstaf

Dan heb ik nog een staf gekregen
toen ik bis­schop werd.
Dat is eigen­lijk een mooi versierde her­dersstaf.

De goede her­der

Want Jezus ver­telt veel verhalen
over een goede her­der,
die rondtrekt met zijn schapen
en heel goed voor die schapen zorgt.
Hij wijst de schapen de weg
naar een plaats waar gras is en water,
zodat ze kunnen eten en drinken.

Een kluitje

Soms loopt er een schaapje weg,
dan kan de her­der
met zijn staf
een kluitje aarde naar dat schaapje schieten,
zodat het schrikt en weer terug komt.
Die her­der kan heel goed mikken!

De wolf

Soms ook komt er een lelijke wolf
die erg veel houdt van schapenvlees
en een van die schapen wil grijpen.
Dan moet de her­der met zijn staf
zijn schapen verde­digen,
vechten tegen de wolf!

De staf van de bis­schop

Toen ik deze staf kreeg
werd er een gebed gedaan
dat ik net als een goede her­der moet zijn
en de mensen moet helpen,
ze moet verde­digen,
ze de weg naar God moet wijzen
en iedere keer als ik deze staf bij me heb,
moet ik daaraan denken.

Ook voor jullie

Maar na­tuur­lijk is dit niet alleen
iets voor de bis­schop.
Als jullie de mijter en de staf zien,
hoop ik dat jullie in je hart willen zeggen:
Goede God, help ook mij
om naar Uw Woord te luis­te­ren,
vooral naar Jezus, Uw Zoon
en goed te zijn
voor de mensen om mij heen.

Verras­sing

Soms vragen kin­de­ren me:
Hebt u altijd al bis­schop willen wor­den?
Het ant­woord is: nee,
je wordt ervoor gevraagd
en dat is een verras­sing.
De paus kiest de bis­schop­pen uit,
maar er zijn heel veel mensen
die hem daarbij helpen
en goede raad geven.

Wat doet de bis­schop?

Een andere vraag
die kin­de­ren me vaak stellen, is:
“Wat doet een bis­schop nou de hele dag?”

Zoals de dag van Jezus

Er zijn veel ver­ga­de­ringen,
ik moet met heel veel mensen praten,
maar eigen­lijk lijkt een dag van de bis­schop
op een dag uit het leven van Jezus.
En hoe een dag van Jezus eruit ziet,
dat hoor­den we vandaag in het evan­ge­lie:
Jezus gaat eerst naar de synagoge, dat is de kerk.
Als Jezus uit de kerk komt
gaat Hij op bezoek bij een zieke mevrouw,
de schoon­moe­der van één van zijn vrien­den,
de apostel Simon Petrus.
Hij helpt die vrouw en maakt haar beter.
Daarna ontmoet Jezus nog heel veel andere mensen
die Hij probeert te helpen
door ze beter te maken
of door ze te helpen
geen kwade dingen meer te doen.
Dan gaat Jezus een heel tijd bid­den
en Hij trekt overal rond
en preekt, ver­telt de mensen over God.

Houden van God en van de mensen

Dat is wat een bis­schop doet en moet doen,
maar dat is ook
wat we allemaal moeten proberen te doen:
Bidden, naar de kerk gaan,
zieken bezoeken,
klaarstaan voor andere mensen,
geen kwade dingen doen
en anderen helpen om geen kwaad te doen
en de bood­schap van Jezus door­ge­ven:
Houd van God,
houd van mensen!
God houdt van jou,
Jezus houdt van jou.

Verdrie­tig?

En als je soms verdrie­tig bent
of het moei­lijk hebt,
denk dan aan Jezus
die voor ons een zwaar kruis heeft gedragen
en vraag Hem
dat Hij je helpt en sterk maakt.

Een diamant

Een diamant is heel duur;
toch, als die in een doosje ligt,
zie je dat er niet aan af.
Je snapt niet dat de mensen
er zoveel geld voor over hebben.
Maar als je die diamant in de zon houdt,
gaat die schit­te­ren en stralen,
prach­tig wordt die dan!
Jij bent een diamant
en God is als de zon.
Als we Gods licht over ons leven laten stralen
gaan we stralen en schit­te­ren
en dan
wordt heel ons leven stralend mooi!

Terug