Arsacal
button
button
button


Vlaamse en Nederlandse bisschoppen bijeen in Den Bosch

Pieter Kohnen: rust in vrede!

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 7 februari 2018
bisschoppen voor het Brabants museum
bisschoppen voor het Brabants museum
aan de vergadertafel
aan de vergadertafel
In het Bossche bisschopshuis
In het Bossche bisschopshuis

Op dinsdag 6 februari waren Vlaamse en Nederlandse bis­schop­pen bijeen voor hun jaarlijkse ontmoeting. Dit keer werden zij ontvangen door mgr. Gerard de Korte in 's Her­to­gen­bosch.

De ontmoeting vond plaats in het bisschopshuis aan de Parade. Het doel van deze bijeenkomst is de vriend­schap­pe­lijke en collegiale uitwisseling en het samenzijn. In de zaal van het bisdom werden dan ook allereerst thema's aan de orde gesteld die beide bis­schop­pen­con­fe­ren­ties ter harte gaan, zoals: jongeren (met het oog op de komende synode), de eerbied voor het menselijk leven en "voltooid leven", zorgen rond de Islam en integratie, het bevorderen van priesterroepingen en de seminarie-opleiding.

Na deze uitwisseling gingen de bis­schop­pen naar het sint Jans­cen­trum voor het middaggebed waarna we richting Noord Brabants­mu­seum gingen voor een smakelijke lunch. Dat was tevens een gelegenheid om informeel verder te praten.

Daarbij liepen we langs de kathedraal. Ik moest daarbij bijzonder denken aan Pieter Kohnen (* 1971), de zo jong overleden vader van vier kinderen en bevlogen katholiek, die woordvoerder van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is geweest en zich heeft ingezet voor de katholieke maat­schap­pe­lijke organisaties en voor de sint Jans­kathe­draal van waaruit hij aanstaande vrijdag zal worden begraven. Moge hij rusten in vrede!

Terug