Arsacal
button
button
button
button


Twee priesters heengegaan

Pastoor Jan Granneman en Father Jaap Nielen

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 28 februari 2018 - 360 woorden
Foto van pastoor Jan Granneman bij de avondwake
Foto van pastoor Jan Granneman bij de avondwake
Velen kwamen afscheid nemen in Middenmeer
Velen kwamen afscheid nemen in Middenmeer
Fr. Nielen (m.) in juli 2017 bij de viering van zijn 65 jarig priesterfeest
Fr. Nielen (m.) in juli 2017 bij de viering van zijn 65 jarig priesterfeest

Op woens­dag­avond 28 februari was ik in Mid­den­meer om de avond­wake bij te wonen van pastoor Jan Granneman, die op don­der­dag 22 februari is overle­den. Hij was 76 jaar. Een dag later, 23 februari, is Father Jaap Nielen overle­den, 90 jaar oud, die tot vorig jaar de her­der was van de Apostel­kerk in Beverwijk. Het zijn beide zeer ver­diens­te­lijke pries­ters, mannen van geloof, trouw aan hun pries­ter­schap, aan Christus en de kerk.

Druk bezocht

De avond­wake in Mid­den­meer was druk bezocht, de kerk was groten­deels gevuld. Behalve de grote familie van de overle­den pastoor Granneman, waren er ver­schil­lende pries­ters en veel se­mi­na­risten. De avond­wake werd geleid door past. Ignas Tilma, samen met twee leden van de werk­groep. Een pries­ter­stu­dent zong de vespers voor en zwa­ger Fons Stolwijk deed een uit­ge­breid, mooi en gelovig In Memoriam; dat had de over­le­de­ne hem zelf nog gevraagd. Die was nog vrij plot­se­ling gestorven. Hij had sinds enkele weken de bood­schap gekregen dat hij niet meer beter kon wor­den en die met geloof in de ver­rij­ze­nis en het eeuwig leven in alle rust en overgave aanvaard. De maan­dag voor zijn over­lij­den had hij de zie­ken­zal­ving ont­van­gen, de bis­schop en ook ikzelf waren nog op bezoek geweest, hij had alles kunnen regelen en toen ging het ineens heel snel... Pastoor Granneman heeft veel betekend niet alleen voor zijn pa­ro­chies maar ook voor de se­mi­na­risten, vooral voor die van Nieuwe Niedorp.

Een ramp...

Fahter Jaap Nielen is tot op hoge leef­tijd actief geweest. Vorig jaar hebben we zijn 65 jarig pries­ter­feest nog mooi gevierd in Beverwijk (zie foto). Hij was doctor in de filo­so­fie, had dat vak gedo­ceerd op het semi­na­rie en was mis­sio­na­ris in Oeganda en vooral Kameroen, waar hij de ramp van het Nyosmeer meemaakte: een reusach­tige reuk­loze gaswolk, opgestegen uit het meer, doodde in één nacht meer dan 1700 mensen. Zij wer­den de ochtend na de ramp door Fr. Jaap Nielen dood aan­ge­trof­fen. Het moet een gruwe­lijke erva­ring zijn geweest. Fr. Nielen heeft zich daarna enorm ingezet voor de over­le­ven­den van de ramp. In 2003 kwam hij naar Neder­land om in de Apostel­kerk te gaan werken.

Mogen deze goede en trouwe die­naars nu een harte­lijk welkom krijgen in het Vaderhuis!

Terug