Arsacal
button
button
button


Twee priesters heengegaan

Pastoor Jan Granneman en Father Jaap Nielen

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 28 februari 2018
Foto van pastoor Jan Granneman bij de avondwake
Foto van pastoor Jan Granneman bij de avondwake
Velen kwamen afscheid nemen in Middenmeer
Velen kwamen afscheid nemen in Middenmeer
Fr. Nielen (m.) in juli 2017 bij de viering van zijn 65 jarig priesterfeest
Fr. Nielen (m.) in juli 2017 bij de viering van zijn 65 jarig priesterfeest

Op woensdag­avond 28 februari was ik in Middenmeer om de avondwake bij te wonen van pastoor Jan Granneman, die op donderdag 22 februari is overleden. Hij was 76 jaar. Een dag later, 23 februari, is Father Jaap Nielen overleden, 90 jaar oud, die tot vorig jaar de herder was van de Apostelkerk in Beverwijk. Het zijn beide zeer verdienstelijke priesters, mannen van geloof, trouw aan hun priester­schap, aan Christus en de kerk.

Druk bezocht

De avondwake in Middenmeer was druk bezocht, de kerk was grotendeels gevuld. Behalve de grote familie van de overleden pastoor Granneman, waren er verschillende priesters en veel seminaristen. De avondwake werd geleid door past. Ignas Tilma, samen met twee leden van de werk­groep. Een priester­stu­dent zong de vespers voor en zwager Fons Stolwijk deed een uitgebreid, mooi en gelovig In Memoriam; dat had de overledene hem zelf nog gevraagd. Die was nog vrij plotseling gestorven. Hij had sinds enkele weken de bood­schap gekregen dat hij niet meer beter kon worden en die met geloof in de verrijzenis en het eeuwig leven in alle rust en overgave aanvaard. De maandag voor zijn overlijden had hij de ziekenzalving ontvangen, de bisschop en ook ikzelf waren nog op bezoek geweest, hij had alles kunnen regelen en toen ging het ineens heel snel... Pastoor Granneman heeft veel betekend niet alleen voor zijn parochies maar ook voor de seminaristen, vooral voor die van Nieuwe Niedorp.

Een ramp...

Fahter Jaap Nielen is tot op hoge leeftijd actief geweest. Vorig jaar hebben we zijn 65 jarig priesterfeest nog mooi gevierd in Beverwijk (zie foto). Hij was doctor in de filosofie, had dat vak gedoceerd op het seminarie en was missionaris in Oeganda en vooral Kameroen, waar hij de ramp van het Nyosmeer meemaakte: een reusachtige reukloze gaswolk, opgestegen uit het meer, doodde in één nacht meer dan 1700 mensen. Zij werden de ochtend na de ramp door Fr. Jaap Nielen dood aangetroffen. Het moet een gruwelijke ervaring zijn geweest. Fr. Nielen heeft zich daarna enorm ingezet voor de overlevenden van de ramp. In 2003 kwam hij naar Nederland om in de Apostelkerk te gaan werken.

Mogen deze goede en trouwe dienaars nu een hartelijk welkom krijgen in het Vaderhuis!

Terug