Arsacal
button
button
button


Voor jongeren is het op Palmzondag in Hilversum te doen

Wereldjongerendag ‘Find courage’

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 15 maart 2018

Op 25 maart is er de jaar­lijkse Wereld­jon­ge­ren­dag (WJDag) voor jon­ge­ren uit ons bisdom. Dit jaar in Hilversum. Het thema van dit jaar is ‘Find courage’, afgeleid van de bood­schap die de Paus voor deze WJDag aan de jon­ge­ren heeft meege­ge­ven.

Jon­ge­ren leven in een snelle pres­ta­tie­maat­schap­pij. De druk is hoog en: ‘Er is altijd iemand beter dan jij.’. Hoe hou­den zij zich staande, op sociale media, op de studie en in het altijd een goede indruk moeten achterlaten? Op sociale media laat ie­der­een zien hoe gaaf leven hij of zij heeft, wat sommige het gevoel geeft dat hun eigen leven niet zo geweldig is. Sanne Kooijman laat op deze dag haar korte do­cu­mentaire zien ‘Stress to impress’ en broeder Ignatius Maria (Broeders van Sint Jan) ver­telt hoe we vanuit het geloof kunnen reageren op deze druk vanuit de tschappij.

Tevens brengen de jon­ge­ren van het jon­ge­ren­plat­form de wereld­jon­ge­ren­da­gen in janu­ari 2019 te Panama onder de aan­dacht. Na­tuur­lijk is er naast deze serieuze inhoud ook ruimte voor een spel, een lekkere snack en een goede borrel.

 

Jon­ge­ren kunnen zich nog opgeven via http://www.jonge­kerk.nl/nieuws­be­richten/jon­ge­ren/wjdag-25-maart-hilversum-find-courage/

Terug