Arsacal
button
button
button


Als je kerk gaat sluiten...

110 jaar Sint Jozefkerk in Velsen Noord

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 18 maart 2018
Als je kerk gaat sluiten...
(foto: Elisabeth Schelvis)
Als je kerk gaat sluiten...
(foto: Elisabeth Schelvis)
Als je kerk gaat sluiten...
(foto: Elisabeth Schelvis)

Op zondag 18 maart werd in Velsen Noord gevierd dat de Sint Jozefkerk 110 jaar bestond. Dat klinkt misschien niet als een groot jubileum maar voor de kerk in kwestie was het wel belangrijk om dit nog eens goed te vieren, want het is misschien de laatste keer: de kerk wordt verkocht. Maar de toekomst is niet zonder hoop...

De gemeen­schap hoopt de kerk nog enkele jaren te kunnen gebruiken, maar de toekomst is dus wat onzeker. Op deze dag was er in ieder geval een mooi en hartelijk feest. De liturgie was van de vasten­zondag, maar op 19 maart is het hoogfeest van sint Jozef dus daar werd natuurlijk de nodige aandacht aan besteed. Zo’n honderd kerk­gangers woonden de goed verzorgde viering bij - waaronder een heel aantal kinderen -, waarin pastoor dr. Matthew Njezhukumkattil en deken Ton Cassee con­ce­le­breerden. Oud-pastoor Frank Domen had ook willen komen, maar hij werd helaas door de griep geveld. Na afloop was er een druk bezochte receptie in ‘De Meerpaal’.

 

Homilie

De toekomst...

Broeders en zusters,
Het is een mooie dag die we vandaag samen mogen vieren
in deze 110 jarige kerk.
Als we naar de toekomst kijken
dan zien we natuurlijk
dat we als katholieke parochies
in grotere verbanden moeten samen­wer­ken en samengaan,
dat hoort helaas bij de weg die een maat­schappij gaat,
waarin God en geloof weinig in tel zijn.

Omkijken

Maar we mogen vandaag
in dank­baar­heid terugkijken
op een mooie geschiedenis
waarin dit gebouw
voor vele mensen
een baken van geloof,
een bron van inspiratie is geweest
en een plaats waar vele mooie herinneringen
mee ver­bonden zijn:
mensen zijn hier gedoopt, gevormd, getrouwd,
hebben hier jubilea gevierd,
hun eerste communie ontvangen
of een dierbare uitgeleide gedaan.
Een kerk­ge­bouw is ver­bonden
met de mooiste en diepste momenten van ons leven.

Niet triest

Toch moeten we niet triest worden
als we dan naar de toekomst kijken.
Jezus heeft Zijn leerlingen gezegd:
“Jullie zijn het zout der aarde”.
Zout is wat de aarde kracht geeft, vruchtbaar maakt,
maar er mag zelfs niet te veel van zijn:
dat kleine beetje is voldoende
en dat geldt ook voor ons:
ook als we met minder mensen zijn,
een minderheid in de samenleving,
kunnen we zout der aarde zijn
en een mooie uitstraling hebben,
die hopenlijk vele mensen
in contact met God mag brengen
en met Zijn Zoon Jezus Christus onze Heer!
Sint Jozef, die de patroon is van deze kerk,
maar ook van de kerk wereldwijd,
van de kerk als gemeen­schap,
moge daarbij onze voorspreker zijn.

Verheerlijkt?

Vandaag begint de Lijdenstijd, de passietijd
en die wordt duidelijk gemarkeerd
door de woorden van Jezus in het evangelie:
Hij kondigt het als het ware plechtig aan:
“het uur is gekomen,
dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt”.
He, wat zegt Hij nou?
“Verheerlijkt wordt”?
Maar het was toch verraad, marteling,
in de steek gelaten worden, lijden
en kruisdood wat Hem te wachten staat?
Ja, dat klopt,
maar Jezus ziet in deze
menselijkerwijs gesproken pijnlijke weg
de hand van Zijn hemelse Vader.
Hij ziet dat de Vader
door Hem deze weg te laten gaan
Zijn volk verlost en redt,
dus inderdaad: Hij wordt verheerlijkt.

Dat ene moment...

En natuurlijk, die momenten
waarop Jezus werd omgeven door massa’s mensen
en Hij zijn wonderen deed,
waren natuurlijk mooi,
maar het diepste en meest betekenisvolle moment
was toch
toen Hij helemaal alleen,
door bijna iedereen verlaten
aan het kruis te sterven hing.
In het leven van Jezus was het meest glorieuze
dus niet altijd het meest belangrijke.

Naar het innerlijk

Dat is de manier waarop wij zelf
tegen de toekomst aan mogen kijken.
Zie in dank­baar­heid en met vreugde
alles wat God heeft bewerkt in deze kerk
in uw eigen ziel
en in de levens en harten van zoveel andere mensen.
Geloof en vertrouw
dat God een mooi plan met ons heeft
en dat Hij ons
dóór de ups en downs van de geschiedenis
naar een mooie bestemming leidt.
Kijk meer naar de innerlijke dingen,
naar geloof en vertrouwen,
gemeen­schap in Christus,
dan naar het uiterlijke
zoals een schitterend gebouw.

Mooie ervaringen en beproevingen

Er zijn beproevingen, we worden op de proef gesteld
en er zijn mooie dingen en gebeur­te­nissen,
die ons geloof sterken.
Natuurlijk moeten we die mooie dingen vast houden,
standhouden in die beproevingen
en het allemaal niet te menselijk bekijken.

Je leven haten?

Ook dat zegt Jezus ons
in het evangelie van vandaag:
de graankorrel moet sterven en ten onder gaan
om vruchten voort te brengen,
wij moeten ons leven in deze wereld “haten”,
dan zullen we het ten eeuwigen leven bewaren,
zo zegt Jezus.
Met dat “haten” van ons leven,
wil Jezus zeggen
dat we weinig of geen belang moeten hechten
aan de aardse, materiële aspecten van ons leven:
aan de indruk die we maken,
het succes dat we behalen,
de rijkdom die we vergaren
en ga zo maar door.
Het is glamour en glitter
en het gaat weer voorbij.

Niet de materie...

We zullen dat zelf ook wel ervaren.
Denk bij­voor­beeld
aan de liefde die ouders aan hun kinderen geven;
daardoor ervaren die kinderen
dat hun ouders van hen houden
en er voor hen zijn.
Dat schept een blijvende band,
die je niet krijgt
door het geven van duizenden cadeaus,
door alle materie van de wereld.
Integendeel, hoeveel ruzie ontstaat er niet
door geld en goed.
Uit­ein­de­lijk is de liefde die erin zit
veel belangrijker
dan al het uiterlijk vertoon.

Van harte feliciteer ik U
met deze dag, met deze kerk
en vooral dat U hier samen in Christus
gemeen­schap hebt mogen zijn en zult zijn.
Want dat moet doorgaan...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug