Arsacal
button
button
button


Archibald van Wieringen aanvaardde ambt van hoogleraar

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 23 maart 2018
met de nieuwe hoogleraar en prof. dr. Bart Koet
met de nieuwe hoogleraar en prof. dr. Bart Koet
de nieuwe hoogleraar tijdens de oratie
de nieuwe hoogleraar tijdens de oratie
opening door de decaan
opening door de decaan

Vrijdag 23 maart vond aan de Tilburg University de oratie plaats waarmee Archibald van Wieringen, priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam, het ambt van hoogleraar in het Oude Testament aanvaardde aan de Tilburg School of Theology (TST).

De oratie getiteld "'...", heeft de Heer, jouw God gezegd. Amos 9, 15d als sleutel tot leesopties in het Amosboek" besprak de drie verschillende mogelijkheden om Amos 9, 15d te lezen, welke mogelijkheden geen van alle werden afgewezen. De nieuwe hoogleraar gaf aan het juist als zijn exegetische taak te verstaan de verschillende verstaans­moge­lijk­heden die de tekst biedt bloot te leggen.

Er was grote belang­stel­ling voor de oratie. De aula van de uni­ver­si­teit was grotendeels gevuld met belang­stel­lenden, waaronder Peter Denneman de provinciaal van de Mont­for­ta­nen, waarmee de nieuwe hoogleraar als associé verbonden is en veel bis­schop­pen: mgr. H. van den Hende, voorzitter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie was er, evenals mgr. R. van den Hout van Groningen-Leeuwarden die zelf exegeet is, mgr. G. de Korte in wiens bisdom de uni­ver­si­teit ligt en mgr. T. Hoogenboom als vertegen­woor­diger van de groot-kanselier. Ook was er een groot aantal hoogleraren dat deelnam aan de cortège, waaronder collega bijbel­weten­schapper, dr. Bart Koet, diaken van het bisdom Haarlem-Amsterdam, voorganger prof. dr. P. Beentjes, mgr. prof. dr. A. Denaux, prof. dr. Paul van Geest, prof. dr. Rudi te Velde, prof. dr. Jozef Wissink en vele anderen.

De lechtigheid werd - bij ontstentenis van de rector magnificus - geleid door decaan van de TST, dr. Marcel Sarot.

Terug