Arsacal
button
button
button


Missiegezinnen in ons bisdom

‘Missio ad gentes’ in Den Helder

nieuws - gepubliceerd: zondag, 25 maart 2018
De missiegezinnen van de Neocatechumenale Weg
De missiegezinnen van de Neocatechumenale Weg

In het bisdom Haarlem-Amsterdam zijn ver­schil­lende missie-gezinnen. Het zijn gezinnen die de Neocatechumenale Weg volgen en uitgezonden zijn door de paus. Hun verblijf in ons bisdom is allereerst ook een geloofsweg voor henzelf. Op Palm­zondag bezocht ik twee van deze gezinnen in Den Helder.

Het was goed om de ervaringen te kunnen horen van de ‘Missio ad gentes’ in Den Helder. De eerste jaren zijn niet altijd gemakkelijk geweest, maar deze gezinnen hebben toch vooral ervaren dat God met hen een weg is gegaan die verdieping en vernieuwing bracht, een goede ervaring.

De gezinnen versterken zeker ook de parochies en iedere persoon heeft weer zijn eigen contacten met anderen en zijn eigen uitstraling, maar de ervaring van missie-gezin te zijn is ook een verrijkende ervaring voor het gezin zelf.

Door allerlei om­stan­dig­he­den - bij­voor­beeld omdat het niet zo gemakkelijk is om in de regio Den helder passend werk te vinden - moesten ver­schil­lende missie-gezinnen terugkeren en dat gaf veel wisselingen en was niet zo gemakkelijk. Toch heb ik de gezinnen vol vertrouwen gevonden en ik hoop en bid dat hun presentie voor henzelf en voor anderen betekenisvol mag zijn en een bijdrage aan de evan­ge­li­sa­tie.

Terug