Arsacal
button
button
button
button


Jongerendag Hilversum: de moed van Arnaud Beltrame

Nu op naar Panama in januari 2019

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 25 maart 2018 - 314 woorden
Broeder Ignatius Maria aan het woord
Broeder Ignatius Maria aan het woord

De wereld­jon­ge­ren­dag die ieder jaar op Palm­zon­dag wordt gevierd, stond in ons bisdom dit jaar onder meer in het teken van de wereld­jon­ge­ren­da­gen in januari 2019 in Panama. De attaché van de Panamese ambassade was geko­men om alles over haar land te ver­tellen en er waren Panamese hapjes. En er was meer...

Pastoor Jules Dresmé had ’s morgens om 11.00 uur de Palm­zon­dag­vie­ring gedaan waar de jon­ge­ren bij aanwe­zig waren. Zelf kwam ik pas in de mid­dag naar Hilversum, net op tijd om een groot deel van de con­fe­ren­tie van pater Ignatius Maria van de broe­ders van Sint Jan mee te maken, die inging op de vraag hoe je aan stress en de druk van ver­wach­tingen van anderen kunt ont­ko­men. Eén van zijn adviezen: een leven met regelmaat waarin gebed een vast plaats heeft.

Hij ver­telde ook het verhaal van Arnauld Beltrame, de politieagent die stierf nadat hij zich op passievrij­dag had opgeofferd bij de gijzeling in Trèbes door de plaats in te nemen van een gewonde gegijzelde. Hij was op bijna drieën­der­tig­ja­rige leef­tijd tot beke­ring geko­men en tot een diep katho­liek geloof. Na een bede­vaart naar de H. Anna in Bretagne had hij zijn verloofde leren kennen. Ze zou­den bin­nen­kort hun ker­ke­lijk huwe­lijk sluiten. Vanuit zijn geloof heeft hij deze daad van hel­denmoed en zelfgave gedaan: Niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven geeft...

Daarna was er een spel rond een gestolen monstrans. Daar heb ik zelf ook aan mee­ge­daan maar het lukte me niet meer om te wachten op de uit­slag, dus wie de dief was is mij nog even onbekend...

Wel heb ik nog een deel van de pre­sen­ta­tie over Panama kunnen meemaken. Het lijkt me heel aan­trek­ke­lijk om daar naar toe te gaan en de Wereld­jon­ge­ren­da­gen mee te maken...

(de foto­se­rie hier­on­der is van de Facebook pagina van Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug