Arsacal
button
button
button


Bijzondere oecumenische ontmoeting in de Goede Week

Rond Sint Gregorius van Narek

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 27 maart 2018

Dinsdag­avond 27 maart kwamen de (aarts)bis­schop­pen van de Koptische Kerk, de Syrisch Orthodoxe kerk, de Apos­to­lisch Armeense kerk, ikzelf en de pastoor van de Russisch Orthodoxe kerk met verschillende Armeense en Syrisch Orthodoxe priesters en andere gelovigen, waaronder een afvaardiging van de Amsterdamse Raad van Kerken samen in de Armeense kerk in Amsterdam voor de Sint Gregorius van Narek-lezing.

Sint Gregorius van Narek (Sint Grigor Narekatsi) leefde van ongeveer 950 tot 1010 en is een van de grootste Armeense heiligen en schrijvers. Paus Franciscus heeft hem drie jaar geleden tot kerkleraar uitgeroepen. St. Gregorius was een groot geleerde, monnik en priester en leraar in het klooster van de plaats Narek, die behoort tot het historische Armenië maar nu buiten de grenzen van het huidige Armenië ligt. Het klooster is tijdens de Armeense genocide verwoest.

Tijdens deze avond werd uit het werk van Gregorius gelezen, waaronder twee gedeelten in een Nederlandse vertaling die op deze avond voor de eerste keer in het openbaar klonk. Een van deze twee gedeelten, gedicht 2 uit het Boek der Klaagzangen, het grootste meesterwerk van de heilige, mocht ik voorlezen. Ook de andere bis­schop­pen, verschillende priesters en leken hebben een gedeelte voorgelezen uit het werk van deze grote theoloog die sterk de nadruk legt op de zonde en zwakheid van de mens, zijn gescheiden zijn van God en daar tegenover Gods grote barm­har­tig­heid en ontferming. De avond begon met een gedeelte waarin de heilige kerkleraar het lijden van Christus overwoog.

Hoewel de Oosterse christenen dit jaar het Paasfeest een week later dan wij vieren, was de hele avond dus in de sfeer van deze passietijd en de geestelijke voor­be­rei­ding op Pasen door de belijdenis van onze zonden.

Een mooi moment in deze goede week om de verbondenheid met de andere (oosterse) chrsitenen te beleven en te vieren.

NB Intussen is bekend geworden dat er op 5 april een twee meter hoog beeld van de H. Gregorius van Narek zal worden ingewijd in de Vaticaanse tuinen


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug