Arsacal
button
button
button
button


hijsluiken voor de klokken terug in kathedraal

Restauratie bijna klaar

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 28 maart 2018 - 140 woorden

De hijsluiken die in de beide torens van de ka­the­draal thuis horen zijn terug na res­tau­ra­tie en wor­den weer aan­ge­bracht. Door deze luiken kunnen de klokken in de torens wor­den gehesen.

De torens zien er prach­tig uit, vooral van de binnenzijde zijn ze erg mooi gewor­den mede door de fraaie ver­lich­ting. De hijsluiken zijn nu ook weer opgeknapt. Aan alles is te zien dat de res­tau­ra­tie van de ka­the­drale basiliek bijna gereed is.

Op woens­dag in de Goede week is ook de aan­ge­bouwde toiletten­groep bijna gereed. het ziet er naar uit dat die toiletten van­avond gebruikt kunnen wor­den als mensen van alle kanten uit het bisdom komen om de Chrismamis mee te vieren die op deze dag om 19.30 uur wordt gevierd. De bis­schop zal dan de heilige Oliën wij­den en de pries­ters vernieuwen de beloften van hun wij­ding.

Terug