Arsacal
button
button
button


Feestelijke Chrismamis in Haarlemse kathedraal

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 28 maart 2018

Woensdag 28 maart werd de Chrismamis gevierd in de Haarlemse kathedrale basiliek van Sint Bavo. Bisschop Jozef Punt vierde deze bijzondere Mis in een geheel gevulde kathedraal. In deze viering is heel het bisdom, ja de hele universele kerk samen, zei de bisschop.

Mgr. Jan van Burgsteden was er ook weer bij. Hij is goed hersteld van zijn hartinfarct. Ruim tachtig priesters en zo'n twintig diakens waren aanwezig aan weerszijden van het altaar. Het was dus een drukte van belang in de sacristie voor de Mis (zie foto). Ook een flinke groep legeraal­moe­ze­niers was in uniform present.

De bisschop vertelde in zijn preek onder meer over een vrouw die hij als kape­laan had gekend. Zij leefde heel sober een beetje buiten het dorp. Zij was oud en iedere week kwam hij haar de heilige communie brengen. Haar week was gevuld met gebed voor allerlei intenties en vaak had dat gebed een wonderlijk effect. Ook wij worden uitgenodigd om te geloven in de kracht van Gods genade, die door envoudige mensen werkt.

In de Chrismamis worden de heilige olieën gewijd die worden gebruikt voor het doopsel, het vormsel en de ziekenzalving. Voor de Mis stonden in het middenpad grote kannen met de ver­schil­lende olieën klaar (zie foto). Ook vernieuwen de priesters in deze viering de beloften van hun priester­wijding.

Na de viering was er een drukbezochte ontmoeting voor de priesters, diakens en anderen. De priesters kregen vanwege de instelling van het priester­schap een witte roos uitgereikt op initiatief van iemand uit een van de parochies.

Ook Kerktwitteraar van het jaar pastoor Jan-jaap van Peperstraten was aanwezig. En inderdaad: natuurlijk twitterde hij even vanuit de kerk over de mooie Chrismamis, maar wel ná de viering.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug