Arsacal
button
button
button


Jongeren op weg naar The Passion

Witte donderdagviering in Duivendrecht

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 29 maart 2018

Op Witte Donderdag­avond, voor­af­gaand aan The Passion, werd in de Sint Urbanus­kerk in Duivendrecht een jongeren­viering gehouden: de Mis van Witte Donderdag met zang van het jongerenkoor Aloud uit Hoogkarspel.
Na de viering en een kop soep gingen de jongeren met een lunchpakket op weg naar The Passion, dit jaar in de nabij gelegen Bijlmer (Amsterdam Zuid Oost).

Concelebranten bij de viering waren pastoor Marianus Jehandut svd van Duivendrecht en pastoor dr. Bart Putter, kanselier van het bisdom. dr. Erik Sengers was diaken.

Tijdens de Mis heb ik de volgende preek gehouden

Homilie

Martelaar?

Als je iemand vraagt
wat een martelaar is,
denken de mensen nu
aan een moslim-terrorist,
die mensen terroriseert en opblaast.

Misbruik

Dat is eigenlijk een schandelijk misbruik
van een woord dat juist betekent
dat iemand die onschuldig is
lijdt en zelf sterft
voor het getuigenis dat hij of zij geeft,
niet door anderen iets aan te doen,
maar door zelf iets te ondergaan.
In het gebruik van het woord “martelaar”
voor een terrorist
krijgt de dader
de naam van het slachtoffer!
Dat is natuurlijk volstrekt mis­plaatst.

Getuige

Het woord “martelaar”
komt uit het Grieks
en betekent letterlijk “getuige”.
Een martelaar is iemand
die moet lijden
voor een rechtvaardige zaak.
Dé martelaar bij uitstek
is Jezus Christus onze Heer.

Lelijk behandeld

Misschien heb je zelf meegemaakt
dat je onrecht hebt moeten ondergaan,
gepest werd op school,
iemand je iets ontnomen heeft,
dat je niet kreeg waar je recht op had,
lelijk werd behandeld,
aangerand, bestolen of mishandeld werd.

Verzoenen

Het is niet dat je dat maar weg moet duwen,
doen alsof het niet gebeurd is,
er niet meer aan denken,
want het gaat pas weg
als het er mag zijn.
Nee, je moet het juist aannemen,
het onder ogen proberen te zien,
je ermee verzoenen dat je kwaad hebt ondergaan.
Die pijn verenigt je met Jezus.

Jezus, de ware martelaar

Je moet uit­ein­de­lijk doen
- al moet je daar soms een lange weg voor gaan -
wat Jezus heeft gedaan.
Want van­avond zien we
hoe Hij, de ware martelaar, reageert
op het onrecht dat Hem wordt aangedaan.

Wat een vrienden

Jezus wéét wie met Hem aan tafel zitten.
Het zijn mensen die zich zijn vrienden noemen,
maar als het moeilijk wordt
vluchten ze bijna allemaal weg;
op wie kan Hij nu bouwen?
Één van hen zal Hem verloochenen,
zeggen dat hij niets met Hem te maken heeft;
een ander zal Hem verraden
voor dertig zilverstukken
en die zit bij deze maaltijd nota bene
met dat plan in zijn hoofd
en Jezus wéét dat,
Hij heeft die spelletjes dóór.

Reactie

Vanavond zien en horen we
wat Zijn reactie is:
Hij knielt voor ieder van die leerlingen neer
- ook voor Judas -
en wast hun voeten,
wat een slavenwerkje was,
geen werkje voor een Heer en meester.

Het mooiste

En Hij laat hen juist op deze avond
het kostbaarste en mooiste na
wat Hij te geven heeft:
de heilige Eucha­ris­tie:
“Dit is mijn lichaam, voor jullie gegeven;
dit is mijn bloed,
dat voor jullie vergoten wordt”.
Zo keert Jezus die daad van verraad
als het ware helemaal om:
wat Hij doet maakt het verraad
onderdeel van een daad
van uiterste liefde.
Meteen na dit maal
gaan ze naar de hof van olijven
en begint Zijn passie
- de leerlingen vallen dan direct in slaap:
dit is zó saai, niet leuk meer,
ja, dat zijn Zijn vrienden... -.

Omgeturnd

Hij zal worden verraden
door haat en hebzucht;
maar Hij geeft zichzelf
als een cadeau aan ons;
zo wordt die avond het grootste kwaad
omgeturnd in de daad van hoogste liefde,
alles zonder geweld.

Beltrame

Heel veel mensen zijn daardoor
geïnspireerd geraakt,
zoals afgelopen week nog
die Franse luitenant-kolonel van de gendarmerie
Arnauld Beltrame,
die zijn leven gaf voor een caissière
in de supermarkt van Trèbes.

Een band met Jezus

Je kunt iemand niet dwingen
jou aardig te vinden.
Met geweld en dwang kunnen we het hart
van een ander mens niet bereiken,
met de liefde kun je dat wél.
Als je ziet dat een ander veel voor je over heeft,
geeft dat een band van vriend­schap en vertrouwen.
Dat is de band die Jezus Christus met ons wil,
met U en jou en jou en jou....
heel bijzonder door de Eucha­ris­tie.
Iedere keer als je ter communie gaat,
word je uitgenodigd
dat heel bewust en liefdevol te doen
om die band te verdiepen.
Want je ontvangt Jezus,
maar je ontvangt Hem niet ‘zomaar’;
je ontvangt Hem als je vriend en Heer
die Zijn leven voor je geeft:
Mijn lichaam voor U, mijn lichaam voor jou.

Een mooi cadeau aan God

De jongeren gaan straks naar The Passion.
Jullie lopen dan in het voetspoor van Jezus.
Ik hoop dat deze avond
jullie veel inspiratie zal geven
om “martelaren” te worden
- hopelijk zonder voortijdig te sterven -
dat wil zeggen: getuigen,
in woord en daad door geloof en liefde,
door een mooi en waardevol leven;
maak van je leven
een mooi cadeau aan God.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug