Arsacal
button
button
button


Gaat u met mij mee op bedevaart naar Lourdes?

nieuws - gepubliceerd: maandag, 2 april 2018
Gaat u met mij mee op bedevaart naar Lourdes?

Van dinsdag 11 t/m zondag 16 september zal ik vanuit ons bisdom een bede­vaart naar Lourdes begeleiden. De Lourdes­groep Bisdom Haarlem-Amsterdam begeleidt al meer dan 20 jaar bede­vaartreizen naar Lourdes.

De bede­vaart wordt geor­ga­ni­seerd in samen­werking met het Huis van de Pelgrim dat landelijk al ruim 95 jaar bede­vaarten naar Lourdes organiseert. Het thema van de bede­vaart is dit jaar: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’. Dit thema is dezelfde als mijn wapenspreuk.

Tijdens de bede­vaart naar Lourdes wordt U een volledig verzorgd pro­gram­ma aangeboden. U kunt deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursies naar de Pyreneeën. Hoogtepunt van de reis is uiteraard een bezoek aan de grot van de verschijningen met de viering van de H. Mis. Indruk­wek­kend is de grote inter­nationale plechtigheid met soms wel meer dan twintigduizend pelgrims uit tal van landen.

De Lourdes­groep Bisdom Haarlem-Amsterdam verzorgt al decennia lang de jaarlijkse bede­vaarten naar Lourdes in samen­wer­king met het ‘Huis van de Pelgrim’. De groep bestaat uit vrij­wil­lig­ers en verzorgsters die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. De bede­vaartreis is daardoor geschikt voor jong en oud, ziek en gezond; de combinatie van ouder met zoon of dochter kan heel bijzonder zijn. Deelnemers die extra zorg nodig hebben kunnen in het zorghotel verzorgd worden door onze eigen Neder­landse vrij­wil­lig­ers van het ‘Huis van de Pelgrim’.

Voor aanvullende informatie, brochure en opgave belt U met reisleidster Joke Hoekman (06-42347729), email jokehoekman@ziggo.nl, of diaken Philip Weijers (06-53887641). Bezoek ook onze website www.lourdes-groep.nl, daar treft u ook het aanmeld­for­mu­lier aan. Cliënten bij Zorgverzekeraar CZ kunnen onder voor­waarden in aanmerking komen voor een flinke korting op de reissom. Meer informatie hierover bij Joke Hoekman.

Terug