Arsacal
button
button
button


Vormsels gaan van start...!

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 7 april 2018
met enkele van de vormelingen
met enkele van de vormelingen

Na Pasen is het in veel parochies tijd voor de eerste heilige communie én voor het heilig Vormsel. De komende weken heb ik flink wat vormsel­vie­ringen op het pro­gram­ma staan. Altijd mooi om aan jonge mensen de gave van de heilige Geest te mogen doorgeven.

Volgende zondag zijn er meteen drie: zaterdag­avond voor de regio Hoorn in Zwaag en zondag eerst in Breezand voor Den Helder, 't Zand, Breezand en Anna Paulowna en vervolgens op Texel.

Vrijdag­avond 6 april was ik in de Sint Jozef­school in 't Zand om mede een catechese te verzorgen voor de achttien vormelingen. Het bleek me dat de vormelingen met veel plezier aan het project deelnamen dat werd geleid door de pastoor, de diaken en een aantal vrij­wil­lig­ers. Natuurlijk heb ik uitgelegd wat een bisschop is en wat mijn 'rol' in het geheel is en we hebben gesproken over de werken van barm­har­tig­heid. De heilige Geest wordt immers gegeven om ons te sterken om een goed mens en een echte christen te zijn: "Geef mij in wat ik moet doen en begeleid mij met Uw hulp...".

Waarom wil je gevormd worden, werd ook gevraagd aan de vormelingen. Sommigen vonden dat het niet compleet was als je alleen gedoopt was en je eerste heilige communie had gedaan. Één jongen zei het heel duidelijk: "Ik wil de gave van de heilige Geest ontvangen". Tja, daar gaat het toch om...

Terug