Arsacal
button
button
button


Pastoor George doctoreert

Bekende Indiase liturgist op bezoek

nieuws - gepubliceerd: maandag, 9 april 2018

Dinsdag 10 april zal pastoor George Paimpillil aan de Tilburgse uni­ver­si­teit promoveren in de theologie op een proef­schrift over liturgie en inculturatie. De dag ervoor mocht ik hem ontvangen samen met de bekende Indiase liturgist mgr. dr. Antony Nariculam, die pastoor George mede begeleidde bij de totstandkoming van de dissertatie.

Het proef­schrift gaat met name in op de liturgische mogelijkheden voor inculturatie binnen de Syro-Malabaarse kerk, waartoe de pastoor behoort: "Christian initiation in India. Actuality and possibilities of inculturation in the Syro-Malabar church". De Syro Malabaarse kerk die zo'n vijf miljoen leden telt is één van de oosterse ritussen binnen de katholieke kerk. Hoofdzetel is het aartbisdom Ernakulam-Angalamy, waarvan de groot-aarts­bis­schop ook kardinaal is. Van dit bisdom is mgr. Nariculam de vicaris-generaal nadat hij gedurende 29 jaar aan zeer veel seminaries en theologische instituten had gedoceerd.

Helaas kan ik de verdediging van de dissertatie niet bijwonen omdat juist op die dinsdag de bis­schop­pen­ver­ga­dering is. Dat spijt me, maar daarom was het des te aardiger dat de ontmoeting de dag ervoor mogelijk is. Mgr. Nariculam heb ik in het Nederlands college leren kennen waar hij tot 1982 verbleef om zijn proef­schrift af te maken. Het was voor het eerst na zo'n 36 jaar dat ik hem weer mocht ontmoeten.

Van harte wensen we pastoor George Paimpillil een goede voltooing van de promotie en de publicatie van het proef­schrift en een heel mooie dag van de verdediging!

Terug