Arsacal
button
button
button


Jongeren en migranten: de toekomst van de kerk

Vrijdag: Nieuwe Bavo bloeit!

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 14 april 2018

Vrijdag­och­tend 13 april hadden mgr. J. Van den Hende en ik een overleg in Haarlem over de pastorale zorg voor de Eritrese vluch­te­lingen in Nederland. 's Avonds ontmoette ik de jongeren die meegaan met de bisdom­bede­vaart naar Assisi. Bij hen ligt veel van de toekomst van de Kerk in ons land: de migranten­ge­meen­schappen en de jongeren.

Toekomst

Natuurlijk is er meer wat voor de toekomst van de kerk van groot belang is: alle initiatieven die zich bezighouden met nieuwe evan­ge­li­sa­tie, gezinsdagen, nieuwe bewegingen en gemeen­schappen bouwen mee aan die toekomst. En ieder moment in het kerkelijk leven - zoals een concert van religieuze muziek of een uitvaart - kan een gelegenheid zijn waarbij mensen worden geraakt door het evangelie.

Eritrese vluch­te­lingen

De Eritrese bisschop mgr. Kidane en de coördinator voor de pastorale zorg voor de Eritrese mensen in Europa, de priester Mussie Zerai waren met de heer Mussie Sium in Haarlem om te zien op wat voor wijze gestalte kan worden gegeven aan de zielzorg aan de katholieke Eritreeërs in Nedelrand. De meeste Eritrese vluch­te­lingen behoren tot de orthodoxe kerk die wat sterker nationaal georiënteerd is, maar daarnaast is er een groep van zo'n 800-1000 katholieke vluch­te­lingen van de katholieke oosterse kerk (Géèz ritus) in ons land aanwezig waarmee de kerk contact probeert te houden. Deze pastorale zorg is belangrijk omdat de vertrouwdheid met de eigen geestelijke wortels de vluch­te­lingen kan helpen in een geseculariseerd land als Nederland, waar religie meestal niet positief wordt bekeken, met een cultuur die heel anders is dan wat zij kennen, toch staande te blijven. Ver­schil­lende caritas-instellingen hebben toegezegd de vluch­te­lingen in deze opstartfase te willen helpen.

Assisi

De jongeren die meegaan naar Assisi kwamen 's avonds bij elkaar in de pastorie van de Sint Nicolaas­basi­liek in Amsterdam. Daar kregen zij van jongeren­wer­ker Mathijs Jansen de nodige informatie over het pro­gram­ma en konden zij kennis­ma­ken met de priester en de reisleider. Het was er heel gezellig, met een heerlijke maaltijd als start van de avond. Zo'n 25 jongeren gaan mee naast de jongeren van het kathedrale koor en de se­mi­na­risten. Ook is er daarnaast een groep van zo'n 45 tieners mee naar Assisi. Daar verheugen we ons natuurlijk over, want de jongeren zijn de toekomst van de kerk!

Bavo bloeit

Vrijdag 20 april begint het evenement "De nieuwe Bavo bloeit" in de kathedraal. Door leerlingen van middelbare groen-scholen zijn betekenisvolle bloem­ver­sieringen aangebracht in de kathedraal. Die zal daardoor één grote bloemenzee zijn. De ouderen en de parochies uit het bisdom zijn uitgenodigd voor een feestelijke pontificale Mis op deze vrijdag om 13.00 uur en de dagen erna zal de kathedraal overdag steeds geopend zijn om de bloemen te kunnen bewonderen. 

Dat niet alleen de nieuwe Bavo maar heel de kerk mag bloeien door een mooi geestelijk leven, door vele mensen die Jezus Christus willen navolgen door de liefde tot God en de naaste en hem willen ontmoeten in Zijn woord en de sacramenten!

Terug