Arsacal
button
button
button
button


Jongeren De Noord brouwen bier voor Panama

Op naar de WJD

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 19 april 2018 - 255 woorden
etiket van het bier
etiket van het bier
H. Hartkerk in De Noord
H. Hartkerk in De Noord

De jon­ge­ren­groep Sanctus Virgilius van de Heilig Hart­kerk van De Noord brengt een eigen bier op de markt, in grote flessen, want: het is bier om te delen! Dit is dus bier met een bood­schap en wordt gelan­ceerd als sponsoractie.

Woens­dag­avond 18 april was ik bij Sanctus Virgilius in Heer­hu­go­waard De Noord om te ver­tellen over wat een bis­schop is en doet. De jon­ge­ren had­den veel vragen opge­steld, meer zelfs dan we die avond kon­den bespreken: over roe­ping, wij­ding, taak van een bis­schop, mijn mooiste erva­ring en nog veel meer. En na­tuur­lijk kwamen er tij­dens de avond ook allerlei spontane vragen op.

De jon­ge­ren willen met elkaar naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Panama. Dat zal voor hen zeker een mooie en bij­zon­dere erva­ring zijn. Ik hoop er zelf ook naar toe te gaan. De sponsoractie moet de jon­ge­ren een handje helpen om dit te gaan bekos­tigen.

Ze zijn in De Noord best heel actief met jon­ge­ren­werk. Het zijn ook jon­ge­ren die de vor­me­lin­gen - jon­ge­ren die net naar de middel­ba­re school zijn gegaan - be­ge­lei­den in het taject naar het vormsel toe. Een mooie vorm van be­trok­ken­heid bij het pa­ro­chie­gebeuren! Ook de vor­me­lin­gen heb ik even kunnen bezoeken terwijl ze bezig waren met het vormsel­pro­ject.

Sanctus Virgilius doet trouwens meer. Zo hebben ze in de abdij van Egmond geholpen de biblitoheek te ver­hui­zen volgens de brandblussen-met-emmers-water-methode: ze hebben de boeken doorge­ge­ven totdat ze op de nieuwe lokatie weer op hun plaats ston­den.

Het bier komt vanaf 25 april be­schik­baar (ik moest het dus nog zon­der doen).

Terug