Arsacal
button
button
button
button


Paus Franciscus benoemt vrouwen op belangrijke posities

Drie vrouwen in de Congregatie voor de geloofsleer

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 21 april 2018

Zaterdag 21 april is bekend gemaakt dat paus Franciscus vijf nieuwe consultoren heeft benoemd voor de Con­gre­ga­tie voor de Geloofsleer. Drie van hen zijn vrouwen. Eén van hen, Linda Ghisoni, werd in november benoemd in de staf van het nieuwe Dicasterie voor de leken, het gezin en het leven.

Twee van de consultoren hebben de Italiaanse nationaliteit, de genoemde Linda Ghisoni (* 1955) en Michelina Tenace (* 1954). De eerste van deze twee heeft canoniek recht gestudeerd aan de Gregoriana na haar filosofische en theologische studie aan de uni­ver­si­teit van Tübingen. Zij heeft ook wel deelgenomen aan de colloquia voor canonisten in Brescia die de Gregoriana jaarlijks organiseert. Zij is onder­secre­taris van het nieuwe genoemde dicasterie dat uit de curie-her­vor­ming van paus Franciscus is voortgekomen. Daarmee behoort zij tot de leiding van dit curie-orgaan met bijzonder verant­woor­de­lijk­heid voor de sectie voor de leken. Haar proef­schrift, verschenen in 2000, ging over de relevantie van metus (vrees) voor de consummatio (de voltooiiing door de geslachts­ge­meen­schap) van het huwelijk. Zij is gehuwd en moeder.

Ook Michelina Tenace komt voort uit de Jezuïeten-uni­ver­si­teit de Gregoriana, waar zij de afdeling voor Fundamentele theologie leidt.

De derde vrouwelijke consultor is een Belgische en relatief jong, Laetitia Calmeyn (*1975), Zij is een gewijde maagd (virgo consacrata), doceert theologie in Parijs en is gepromoveerd aan het Johannes Paulus II instituut voor huwelijk en gezin; ook hier is een connectie met de scoiëteit van Jezus: zij promoveerde op de Jezuïet Albert Chapelle.

Van de beide mannen is er één docent aan de Gregoriana, de priester Sergio Paolo Bonanni, de ander is een zeer bekende Spaanse canonist, de priester en religieus (Claretijn) Manuel Jesús Arroba Conde.

Consultoren zijn experts in theologie en canoniek recht, waarop de Con­gre­ga­tie voor de Geloofsleer een beroep doet voor een deskundig oordeel over de kwesties die zij moet behandelen.

Het is duidelijk dat paus Franciscus hiermee meer evenwicht wil scheppen in de curie en vrouwen meer wil betrekken bij het bestuur van de Kerk. De huidige benoemingen zijn een erkenning van de bijdrage van vrouwen aan de theologie.

Terug