Arsacal
button
button
button
button


Retraite in de vernieuwde Foyer de Charité

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 25 augustus 2012 - 244 woorden
de - eveneens vernieuwde - kapel van de Foyer de Charité in Thorn
de - eveneens vernieuwde - kapel van de Foyer de Charité in Thorn

Deze week heb ik mijn retraite gehou­den in de Foyer de Charité in Thorn, waar een ge­meen­schap van God gewij­den samen met de pries­ter, Vader A. Pierik, in de geest van de Franse mystica - zo mag ik haar wel noemen - Marthe Robin gasten ont­vangt voor be­zin­ning. De Foyer heeft vorig jaar een heel nieuwe vleugel erbij gekregen met mooie kamers met douche en toilet. Ook heeft het huis een prach­tige tuin vol mooie bloemen en een groot eigen terrein waar het goed wan­de­len is. Het is een aanra­der voor ieder die retraite of een stille dag wil doen.

De foyer­ge­meen­schap heeft een Mariale spiri­tua­li­teit en een gezins/familie-spiri­tua­li­teit. In de foyer-ge­meen­schap van zeven God gewijde mannen en vrouwen zijn ver­schil­lende leden met wie we een bij­zon­dere bin­ding hebben: twee leden zijn uit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (één - uit Heems­kerk - is twee jaar gele­den pas ingetre­den) en dit najaar zal een stu­dente van het Sint Boni­fa­tius-instituut er intre­den. Allemaal redenen om dank­baar te zijn!

De retraite die ik heb gevolgd was een van de pries­ter­re­traites waarvoor een flink aantal jaren gele­den alweer het ini­tia­tief is geno­men vanuit De Tilten­berg. Pries­ters, twee per­ma­nente diakens, één se­mi­na­rist en een koster uit ver­schil­lende bis­dom­men volg­den de inlei­dingen van pater dr. G. Wilkens. Voor mij was het dit jaar veer­tig jaar gele­den dat ik mijn eerste stil weekend/retraite deed en die stond toen ook al onder lei­ding van pater Wilkens!

Terug