Arsacal
button
button
button


Vijftig jaar Sant'Egidio gevierd in Amsterdam

In de Mozes en Aäronkerk

nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 april 2018

Zondag­mid­dag 22 april werd het vijftigjarig bestaan van Sant’ Egidio gevierd in de Mozes en Aäronkerk. Dat gebeurde met een conferentie geleid door Leo Fijen over de betekenis van Sant’ Egidio voor de kerk, voor de stad en de wereld met onder meer oud-minister Bert Koenders en Hilde Kieboom en een heilige Mis waarin bisschop Jean Pierre Delville hoofd­cele­brant was.

Voor de conferentie was de kerk al grotendeels volgestroomd met mensen, waaronder veel vrij­wil­lig­ers van Sant’ Egidio Amsterdam, Apeldoorn, Roosendaal, Utrecht of Bergen op Zoom. Ook bevriende priesters uit Amsterdam en omgeving waren aanwezig.

Leo Fijen had voor­af­gaand aan de conferentie een geloofs­ge­sprek met mij. De conferentie zelf bestond uit drie rondes. In de eerste ronde mocht ik samen met Colm Dekker van Sant’ Egidio Amsterdam met leo Fijen spreken over de betekenis van Sant’ Egidio voor de kerk.Ik heb onder meer gezegd dat die uitgaat boven wat Sant’ Egidio feitelijk kan doen. Er zijn 300.000 mensen eenzaam in Amsterdam, waarvan 80.000 mensen zich erg eenzaam voelen; natuurlijk kan Sant’ Egidio dat niet allemaal oplossen. Maar het is een signaal en een teken in onze individualistische maat­schappij dat uitgaat boven de feitelijke ac­ti­vi­teit en dat doorgeeft dat vriend­schap en aandacht voor elkaar belangrijke waarden zijn. Mijn wens aan de gemeen­schap was dat zij trouwe mogen blijven aan hun mooie charisma.

In de tweede ronde waren Peter Kranenburg van de ChristenUnie in Apeldoorn en diaken Ronald Dashorst van Sant’ Egidio die spraken over de betekenis van Sant’ Egidio voor de stad. Zij gaven beiden een mooi getuigenis, ‘buitenstaander’ Peter kranenburg gaf duidelijk aan geraakt te zijn door de dienende, onzichtbare nederigheid van Sant’ Egidio.

In de derde ronde was het oud-minister Bert Koenders die aan het woord kwam. Hij had Sant’ Egidio in Afrika leren kennen, waar hij onder meer met de huidige aarts­bis­schop van Bologna in contact was gekomen die al heel lang bij Sant’ Egidio betrokken is. Het was duidelijk dat de oud-minister geraakt was door de nederigheid en de deskundigheid van Sant’ Egidio onder meer in het op gang brengen en begeleiden van vredesprocessen, zoals in Mozambique. Koenders was in gesprek met Leo Fijen samen met Hilde Kieboom, die al vele jaren inspirerend leiding geeft aan Sant’ Egidio België en Nederland.

Om 17.00 uur ’s middag was de heilige Eucha­ris­tie. De bisschop van Luik, mgr. Jean Piere Delville, is al sinds zijn studietijd in Rome nauw betrokken bij het werk van de gemeen­schap. Hij was hoofd­cele­brant en predikant bij de Eucha­ris­tie­vie­ring, waarbij ook de rector van de kerk, mgr. Joop Stam, en Abt Gerard Mathijsen con­ce­le­breerden, samen met ver­schil­lende andere priesters.

Het was een mooie en inspirerende dag, die hopenlijk velen zal hebben aangemoedigd het menslievende gezicht van de Kerk in zorg voor de naaste gestalte te geven.

Onderstaande fotoserie is van Paul Frankhuizen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug