Arsacal
button
button
button


Honderdvijftigduizend mensen bijeen voor jubileum Neocatechumenale Weg

Waar in 2000 de wereldjongerendagen waren

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 mei 2018

Zaterdag 5 mei was de viering van vijftig jaar Neocatechumenale Weg in Rome in aanwezigheid van paus Franciscus.

Het is bijna ongelooflijk hoeveel energie de 79 jarige Kiko Arguello, initiator van de Neocatechumenale Weg, nog steeds heeft. Hij leidde de woord­vie­ring die bij gelegenheid van vijftig jaar aanwezigheid van de Neocatechumenale Weg in Rome, in Tor Vergata werd gehouden. Het was op de plaats waar in 2000 drie miljoen jongeren aanwezig waren om de wereld­jonge­ren­dagen met paus Johannes Paulus II te vieren. Het kruis dat toen is opgericht, staat er nog steeds. Ook nu waren er zo'n hondervijftigduizend.

Op het podium namen zo' n 90 bis­schop­pen plaats waaronder 14 kardinalen. Kiko stelde de groepen voor die uit 124 ver­schil­lende landen naar Rome waren gereisd om deze viering mee te maken. Paus Franciscus hield een inspirerende toespraak waarin hij de Neocatechumenale Weg aanmoedigde om missio­nair te blijven: Ga uit, zoals Jezus aan het einde van het evangelie zegt. Dat staat er in het meervoud, wat ook aangeeft dat we niet alleen moeten gaan. De paus benadrukte het belang van de gemeen­schap om met anderen samen het evangelie te brengen. Een Duitse website meldde dat de paus eerder kritisch was geweest, maar die moet een andere toespraak hebben gehoord. Ik had juist de indruk dat de paus de Neocatechumenale Weg in de kernwaarden van het eigen charisma bevestigde.

Daarna gaf de paus een missiekruis aan priesters die een bijzondere missie vervullen, met name een 'Missio ad gentes' begeleiden; zo'n Missio omvat missiegezinnen die naar een bepaalde plaats komen om naar best vermogen het evangelie door te geven. In ons bisdom zijn deze Missiones ad Gentes in Amsterdam, Almere. Den Helder en Uithoorn.

Na de mooie en inspirerende viering in Tor Vergata waren de bis­schop­pen uitgenodigd om in het Redemptoris Mater seminarie van Rome de lunch te gebruiken. Dat was een feestelijke maaltijd en in stijl werd die geopend met een catechese van Kiko over een metershoge ikonen­schildering die hij in de kapel van het seminarie vorig jaar had vervaardigd (zie foto).

Ook uit ons bisdom waren er de nodige ver­te­gen­woor­digers van Neocatechuemnale gemeen­schappen gekomen voor deze bijzondere dag. Zo kwam ik mensen uit de gemeen­schappen van Alkmaar tegen. Na afloop kreeg ik van enkele van hen nog een bericht en foto's - waarvan ik er enkele bij dit artikel heb geplaatst -: de Neder­landse groep had - deels - veraf gestaan, maar ondanks de afstand alles toch intens meebeleefd. Vooral het "Te Deum" waarmee aan het einde van de ontmoeting met de paus God werd gedankt voor deze vijftig jaar, had hen ontroerd.Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug