Arsacal
button
button
button


Gebed gevraagd...

wijdingen en eeuwige professie

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 12 mei 2018

Na Pinksteren worden in ver­schil­lende bisdommen priesters gewijd. In ons bisdom is dat Álvaro A. Rodríguez Luque, die al werkzaam is als diaken in de parochies van de Waterkant (Westfriesland). Deze zondag 13 mei zal zuster Maria Fidei Douwes in Heiloo haar plechtige geloften afleggen in het Instituut van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará (blauwe zusters).

De priester­wijding van Álvaro vindt op 26 mei plaats in de kathedrale basiliek van sint Bavo in Haarlem aan de leidsevaart. De plechtigheid begint om 10.30 uur.

De eeuwige professie van zuster Maria Fidei wordt zondag 13 mei om 16.00 uur gevierd tijdens een plechtige H. Eucha­ris­tie­vie­ring in de Bede­vaartkapel van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo, kapellaan.

Op zaterdag 2 juni om 11.00 uur wordt in de kathedraal van Rotterdam Daan Huntjes tot priester gewijd. Hij heeft zijn studie deels aan ons seminarie gedaan. Ook in het bisdom Den Bosch en het bisdom Roermond worden op 26 mei priesters gewijd.

Graag wil ik hen allen in ieders gebed aanbevelen opdat zij hun toe­wijding aan God met heel hun leven zullen bekrachtigen en hun leven veel vrucht zal mogen dragen voor Christus en Zijn Kerk.

Terug