Arsacal
button
button
button
button


Gebed gevraagd...

wijdingen en eeuwige professie

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 12 mei 2018 - 194 woorden

Na Pink­ste­ren wor­den in ver­schil­lende bis­dom­men pries­ters gewijd. In ons bisdom is dat Álvaro A. Rodríguez Luque, die al werk­zaam is als diaken in de pa­ro­chies van de Water­kant (West­fries­land). Deze zon­dag 13 mei zal zuster Maria Fidei Douwes in Heiloo haar plech­tige geloften afleggen in het Instituut van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará (blauwe zusters).

De pries­ter­wij­ding van Álvaro vindt op 26 mei plaats in de ka­the­drale basiliek van sint Bavo in Haar­lem aan de leidse­vaart. De plech­tig­heid begint om 10.30 uur.

De eeuwige professie van zuster Maria Fidei wordt zon­dag 13 mei om 16.00 uur gevierd tij­dens een plech­tige H. Eucha­ris­tie­vie­ring in de Bede­vaart­ka­pel van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo, kapellaan.

Op zater­dag 2 juni om 11.00 uur wordt in de ka­the­draal van Rotter­dam Daan Huntjes tot pries­ter gewijd. Hij heeft zijn studie deels aan ons semi­na­rie gedaan. Ook in het bisdom Den Bosch en het bisdom Roermond wor­den op 26 mei pries­ters gewijd.

Graag wil ik hen allen in ieders gebed aanbevelen opdat zij hun toe­wij­ding aan God met heel hun leven zullen bekrach­tigen en hun leven veel vrucht zal mogen dragen voor Christus en Zijn Kerk.

Terug