Arsacal
button
button
button


Vele landen vertegenwoordigd bij Vormsel O.L. Vrouwekerk

De Geest die één maakt....

nieuws - gepubliceerd: zondag, 13 mei 2018

Op moederdag, zondag 13 mei, ook de dag van O.L. Vrouw van Fatima, mocht ik aan negentien jongeren en ouderen het heilig vormsel toedienen in de O.L. Vrouwekerk aan de keizersgracht in Amsterdam. Onder de vormelingen waren vele naties ver­te­gen­woor­digd.

Sommige vormelingen waren van Neder­landse afkomst, anderen kwamen oor­spron­ke­lijk uit Litouwen, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Suriname, indonesië en andere landen, kortom: zij waren een duidelijk teken van de universaliteit van de kerk. Rector Rafael Ojeda con­ce­le­breerde, het koor zong mooi Gregoriaanse gezangen, het was een feestelijke plechtigheid.

Van harte feliciteren we de vormelingen en hun familieleden met deze dag! Moge de heilige Geest hen altijd blijven (bege)leiden!

De O.L. Vrouwekerk is onder meer een rectorale kerk van het Opus Dei, maar vóór de vormselmis was de H. Liturgie van de Syrisch orthodoxen geweest, daarna kwam de H. Mis van de Surinaamse gemeen­schap en 's middags is er nog de Engelse Mis. Ja, de kerk is universeel, een wereldkerk en ons bisdom wordt daar steeds meer een mooie afspiegeling van!

Terug