Arsacal
button
button
button


Vormselviering in Alkmaarse Josephkerk op avond voor Pinksteren

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 19 mei 2018

Op de voor­avond voor Pinksteren was er een vormsel­vie­ring in de Sint Josephkerk in Alkmaar, waarbij ik aan negen vormelingen het sacrament heb gegeven. Het was een gebeds­vie­ring, want ver­schil­lende families gingen daarna naar de Pinkstervigilie met een nachtelijke Eucha­ris­tie­vie­ring.

Natuurlijk paste het mooi dit sacrament van de heilige Geest te vieren nu we de nederdaling van de Geest op het Pinkster­feest vieren.

De Josephkerk is onder een vorige pastoor herin­ge­richt en verkleind en bood een precies goede ruimte voor het aantal gelovigen. De viering was goed verzorgd en pastoor Franklin Brighita en pater Diego Pildain waren erbij aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Helaas moet de parochie nog wel een kerk gaan sluiten in verband met het aantal kerkbezoekers en de financiële middelen.

In de Josephkerk zit een glas in lood raam van de Vrouwe van alle Volkeren. Ik kon het niet nalaten daar een foto van te maken, want op Pinksteren wordt in de RAI de gebedsdag van de Vrouwe van alle volkeren gehouden.

Van harte feliciteer ik alle vormelingen en hun ouders en familieleden!

Terug