Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering in Alkmaarse Josephkerk op avond voor Pinksteren

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 19 mei 2018 - 181 woorden

Op de voor­avond voor Pink­ste­ren was er een vormsel­vie­ring in de Sint Joseph­kerk in Alkmaar, waarbij ik aan negen vor­me­lin­gen het sacra­ment heb gegeven. Het was een gebeds­vie­ring, want ver­schil­lende families gingen daarna naar de Pinkstervigilie met een nachte­lijke Eucha­ris­tie­vie­ring.

Na­tuur­lijk paste het mooi dit sacra­ment van de heilige Geest te vieren nu we de nederdaling van de Geest op het Pinkster­feest vieren.

De Joseph­kerk is onder een vorige pastoor herin­ge­richt en verkleind en bood een precies goede ruimte voor het aantal gelo­vi­gen. De vie­ring was goed ver­zorgd en pastoor Franklin Brighita en pater Diego Pildain waren erbij aanwe­zig om alles in goede banen te lei­den.

Helaas moet de pa­ro­chie nog wel een kerk gaan sluiten in ver­band met het aantal kerk­be­zoekers en de finan­ciële mid­de­len.

In de Joseph­kerk zit een glas in lood raam van de Vrouwe van alle Volkeren. Ik kon het niet nalaten daar een foto van te maken, want op Pink­ste­ren wordt in de RAI de gebeds­dag van de Vrouwe van alle volkeren gehou­den.

Van harte felici­teer ik alle vor­me­lin­gen en hun ouders en fami­lie­le­den!

Terug