Arsacal
button
button
button


Een afgesloten wereld opengebroken

De Geest van God maakt een nieuw begin

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 20 mei 2018
Een afgesloten wereld opengebroken
in de kathedraal...
in de kathedraal...

Op Pinksteren heb ik de heilige Mis in de kathedraal gevierd. Er waren veel mensen en het voltallige kathedrale koor zong een prachtige Mis van Mozart. Het was alles bijeen een feest!.

Homilie

Het is al gebeurd

Het vuur van Pinksteren heeft alles veranderd.
Zeker, door de dood en de verrijzenis van Jezus
was de hemel al open gegaan
en kregen wij, mensen, een nieuw perspectief.
Toen was het leven op aarde al veranderd
van een klein afgesloten kamertje zonder uitweg,
in een tuinzaal met openslaande deuren
en een prachtig uitzicht.
Alles wás in feite al
veranderd door de grote geheimen
die we op Pasen hebben gevierd.
Jezus’ opstanding uit de dood
heeft ons leven een nieuwe betekenis gegeven
en toekomst, uitzicht op een leven na de dood.
Maar iets kan dan wel zo zíjn,
maar dan moet je het ook nog maar kunnen beleven.
Honderd mensen kunnen ons zeggen
dat iets zo is,
dat je dit moet geloven,
maar dat betekent nog niet
dat we het ook ervaren.
Die ervaring van wie God is,
de innerlijke overtuiging
en dat er meer is dan dit ondermaanse,
de ervaring van de vertroosting die het geloof ons geeft
en van wat het betekent dat Jezus verrezen is,
die genade geeft ons de heilige Geest.

Geen perspectief zien

We hebben - denk ik - allemaal wel
een ervaring opgedaan
van dat er soms misschien een perspectief kan zijn,
maar dat je dat dan nog niet altijd
ook kunt zien.
Als we bij­voor­beeld net iemand verloren hebben
van wie we heel veel hebben gehouden,
kan iemand ons wel zéggen
dat het leven doorgaat
en dat er licht aan het einde van de tunnel is,
dat de zon voor ons weer zal gaan stralen,
maar op dat moment valt zo’n verhaal niet goed,
het klinkt goedkoop en onecht;
je wilt dan juist dat iemand
stil staat bij je verdriet
en die zogenaamde positieve bood­schap
klinkt dan
als een negeren, een weg praten,
zonder aandacht te geven aan wat je beleeft.
We moeten er zelf eerst weer aan toe zijn
om uitzicht en toekomst te zien,
Pas dan zal ons hart geraakt kunnen worden
door een vonk van hoop en vreugde,
kunnen we dat perspectief weer zien.

Geraakt

Aan de andere kant
zullen we bijna allemaal wel hebben ervaren
dat we zomaar ineens vervuld kunnen zijn
van vreugde en dank­baar­heid,
we ervaren het leven als een cadeau, een gave.
Dat kan zijn bij de geboorte van een kind
of een andere mooie gebeur­te­nis,
en ook soms wel zonder direct aanwijsbare oorzaak:
we worden vervuld van vreugde,
anders dan goedkope lol,
het maakt dat we dankbaar zijn
en iets terug willen geven
aan de goede God
die ons zoveel geschonken heeft.
Dan worden we geraakt door de kracht
van de heilige Geest,
die ons het leven in een ander licht laat zien.

Bisdom­bede­vaart

Ik merkte dit bij de pelgrims op de bisdom­bede­vaart
die we pas geleden naar Assisië hebben gemaakt.
Het was een mooie ervaring
die veel mensen heeft geïnspireerd,
ze kwamen anders terug.
Een flinke groep jongeren die mee waren geweest,
was de week erna
spontaan naar de bede­vaarts­plaats in Heiloo gegaan
voor een avond van aanbidding.
De Geest van God
was met hen bezig geweest
en had hen bij elkaar en bij God gebracht.

Afgesloten wereld

Er kunnen ook periodes in ons leven zijn
dat we juist niets van God ervaren,
de seculiere werkelijkheid,
de grauwsluier van het dagelijks leven
heeft in ons de overhand.
Het ligt dan voor de hand om daarin op te gaan,
te denken dat dit alles is,
zoals de Emmaüs-gangers uit het Lucas-evangelie
dat was overkomen:
twee leerlingen van Jezus
liepen na Diens dood
ontmoedigd en somber
met elkaar te praten,
ze verkeerden in een afgesloten wereld,
zonder uitzicht, zonder geloof,
totdat Jezus zonder dat ze Hem herkenden
bij hen kwam lopen
en zich mengde in hun gesprek.

Kom, heilige Geest

Als dat ons overkomt,
dat we in zo’n afgesloten wereld komen te leven,
hebben we zo’n zelfde nieuwe impuls nodig,
iemand die spreekt tot ons hart,
die de grauwsluier verjaagt,
die de ontmoediging wegneemt,
die nieuwe vreugde brengt,
het perspectief laat zien.

Want we zijn niet perse zoals we zijn
en de werkelijkheid is niet altijd
zoals we die ervaren;
God kan ons open maken
een nieuwe begin maken,
als wij een beetje open staan..
Laten we daarom blijven bidden:
Kom, heilige Geest!
Want God heeft ons Zijn Geest gezonden
als een licht, als een gloed, als een genezing
voor onze ziel, als hoop, vertrouwen en uitzicht.
Dat is de betekenis van dit Pinkster­feest.

Alles werd anders

De leerlingen van Jezus Christus
zaten werkelijk in een diepe dip,
zij zagen het niet meer zitten,
werden geregeerd door pijn, verdriet en angst.
Ze zaten opgesloten in een bovenzaal,
tekenend voor hun geestelijke situatie.
Alles was dof en grauw,
hun verwachtingen over Jezus
waren de bodem ingeslagen
door Zijn lijden en Zijn dood.
Maar toen zij de heilige Geest ontvingen,
brak hun afgesloten wereld open;
ze verlieten de zaal
en verkondigden Gods grote daden.
Alles werd anders,
heel hun zijn en hun staan in de wereld,
door de Geest van God.

Heer, zend Uw Geest

We bidden het vaak
in deze Pinksterliturgie:
Heer, zend Uw geest
en alles zal worden her­schapen.
Dat dit ook ons gebed mag zijn:
Kom, heilige Geest,
vervul de harten
van wie in U geloven;
ontsteek in ons hart
het vuur van uw liefde
en van enthousiasme voor alles
wat goed is en mooi...

Terug