Arsacal
button
button
button
button


Betrokkenheid en gemeenschapszin rond door brand verwoeste kerk in Limmen

Sommige heiligen hebben het goed overleefd, andere minder

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 22 mei 2018

Het ziet er niet mooi uit, die door brand gedeeltelijk verwoeste kerk van Limmen. Toch kwam ik opgewekt terug van een bezoek aan de kerk en de mensen van het parochie­bestuur, de parochieraad en lokale coördinatoren van het herstel en natuurlijk het pastoraal team. Ook mgr. Punt bezocht de kerk, de dag erna.

De dag na terugkomst uit Assisi was ik al even langs geweest om de schade aan de kerk te zien en met wat mensen te praten en natuurlijk had ik op het bisdom van bouwinspecteur Charlotte Wentges die in geregeld contact is met Limmen, informatie gekregen over de stand van zaken. Dinsdag­avond 22 mei kreeg ik tijdens mijn bezoek een goed verslag van de gebeur­te­nissen tijdens en na de brand en van de eerste vervolgstappen. Dat gaf mij een goede indruk en veel vertrouwen in de manier waarop men het met elkaar aanpakt.

Samen met pastoor Herman Helsloot en pastoraal werker Johan Olling die ter plaatse de eerst aanspreekbare is, en met de vice-voorzitter en leden van het parochie­bestuur en parochieraad bezochten we eerst de kerk. Er is daar veel verloren gegaan, maar de beelden van de heilige Familie en van Antonius van Padua zien eruit alsof er niets gebeurd is. Ook het hoofdaltar en het altaar van de patroon­heilige paus Cornelius zien er goed uit, al is wel het schilderij over deze paus wat boven dat altaar hing, verloren gegaan. Sint Petrus is verkoold, maar als beeld nog goed herkenbaar. Hij kan in een herstelde kerk een mooie stille getuige worden van wat er is gebeurd. Een koororgel is volledig vernield, ook het grote orgel op het doxaal heeft schade opgelopen, maar kan mogelijk worden hersteld.

Gelukkig is de kerk verzekerd en wordt de parochie goed bijgestaan door verzekeraar Donatus. Hoe het gebeurd is, moet nog formeel worden vastgesteld. De hoop is dat het dak eind voor de winter weer dicht is en de kerk eind volgend jaar hersteld kan zijn. Of dat allemaal gaat lukken, is natuurlijk nog even afwachten.

Afgelopen zondag op Pinksteren konden de klokken in de gespaard gebleven kerktoren weer worden geluid. Menig parochiaan, voor de viering naar de uitspanning tegenover de kerk gekomen, moest toen even een traantje wegpinken... De betrokkenen ervaren veel meeleven en gemeen­schapszin, vanuit allerlei plaatsen, maar natuurlijk vooral vanuit de gemeen­schap van Limmen die sterk meeleeft met het lot van deze beeldbepalende kerk.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug