Arsacal
button
button
button


Pastoor Leo Nederstigt is naar de hemel...

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 23 mei 2018
Het boekje van Leo Nederstigt
Het boekje van Leo Nederstigt

Dinsdagmorgen 22 mei is pastor Leo Nederstigt overleden, na een lang ziekbed, dat hij moedig en met geloof heeft doorstaan. In zijn ziekte bleef hij wie hij was: een priester die met vele mensen in gesprek was en hen met hartelijke, vaderlijke woorden de weg wees naar God

Vorig jaar publiceerde hij het boekje ‘Ik hou van jou’ bij zijn afscheid van de parochie en die titel kenmerkt wat hij in zijn contacten overbracht, waarbij de ‘Ik’-figuur niet alleen of op de eerste plaats pastor leo Nederstigt was, maar de Goede Herder.

Pastor Leo is 70 jaar geworden. Zijn priesterlijk leven heeft hij vooral in Amsterdam doorgebracht, de laatste jaren in Amsterdam in een groeiende regio die aan de heilige Clara en Franciscus is toegewijd. Hij was geestelijk leidsman en biechtvader van velen, begeleidde veel kandidaten naar priester­schap en diaconaat en was stage­be­ge­leider van toekomstige pastoraal werkers. De laatste vijf jaar heeft hij moeten vechten met een aggressieve kanker, maar die ziekte is voor velen weer een bron van inspiratie geworden.

Leo Nederstigt was lid van de priesterraad, gewoonlijk werd hij met het hoogste aantal stemmen gekozen, een teken van het vertrouwen dat veel priesters in hem hadden. Zijn oom was pastoor in Leidschendam waar ik vandaan kom, ook zo'n pastorale en gelovige man en ik herkende in Leo veel trekjes die ik ook in zijn oom had gezien.

Dinsdag 29 mei zal om 11.00 uur de uitvaart zijn in de H. Martelaren van Gorcum (Hofkerk), Linnaeushof in Amsterdam. De bisschop, mgr. Jozef Punt, zal hoofd­cele­brant zijn.

Er zijn avondwakes in twee andere kerken die tot de parochie van Leo behoorden: zondag­avond 27 mei om 19.30 uur in H. Gerardus Majellakerk in de Lombokstraat 2 in Amsterdam en maandag­avond 28 mei in de Anna Bo­ni­fa­tius­kerk aan de 2e Oosterparkstraat 246.

Terug