Arsacal
button
button
button


Zij voerden de erkenningstaak van katholieke onderwijs uit

Afscheid en dank voor het werk voor de NKSR

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 23 mei 2018
afscheid van medewerkers aan de taak van de NKSR
afscheid van medewerkers aan de taak van de NKSR
met voorzitter drs. Titus Frankemölle
met voorzitter drs. Titus Frankemölle

De erkenningsprocedure als katholieke scholen is tot voor kort voor de Neder­landse katholieke Schoolraad (NKSR) en de bis­schop­pen verricht door de juristen en mede­wer­kers van de Vereniging van katholiek Onderwijs (VKO) die enkele jaren geleden met de pro­tes­tantse besturenraad gefuseerd is tot Verus. Nu daar verandering in gekomen is, was het op woensdag 23 mei zover dat de voorzitter van de NKSR en ik hen hartelijk konden bedanken voor het vele werk.

In Woerden waar Verus gehuisvest is, kwamen drs. Titus Frankemölle, diaken, directeur van OMO-scholen en voorziter van de NKSR samen met mr. Thérèse Penders, mr. Loulène Boersma, mw. Masha Dofferhoff en Khrisna Dawtal en ikzelf samen om stil te staan bij de voobije jaren en vooral veel dank te zeggen voor de inzet van deze mensen. Mw. mr. Thérèse Penders heeft namens de NKSR ruim dertig jaar de erkenningstaak met veel toe­wij­ding en nauwgezetheid uitgeoefend. De laatste jaren deelde zij deze taak eveneens op voortreffelijke wijze met mw. mr. Loulène Boersma met onder­steuning van mw. Masha Dofferhoff, terwijl Khrisna Dawtal de website van de NKSR beheerde. Ook op deze plaats aan hen allen onze hartelijke dank.

De erkenningstaak wordt voortaan door de NKSR zelf verzorgd en is overgenomen door mw. mr. Marieke Wijnbeldt. Alle informatie daarover is te vinden op de vernieuwde website www.NKSR.nl

Terug