Arsacal
button
button
button


Priesterwijding in Haarlemse kathedraal

Eerste H. Mis Álvaro Rodriguez in De Weere

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 26 mei 2018
neomistenzegen voor de bisschop
neomistenzegen voor de bisschop
neomistenzegen voor mgr. J. van Burgsteden
neomistenzegen voor mgr. J. van Burgsteden
Voor de wijdingsplechtigheid
Voor de wijdingsplechtigheid

Op zaterdag 26 mei is Álvaro A. Rodríguez Lucque in de kathedrale basiliek van Sint Bavo door mgr. Jozef Punt onder grote belang­stel­ling tot priester gewijd. Zondag 27 mei zal hij om 10.00 uur de eerste H. Mis vieren in de St. Lambertus­kerk in De Weere.

Zo'n veertig priesters waren bij de plechtigheid aanwezig om Álvaro mee de handen op te leggen en de vrede te wensen. Ook ver­schil­lende permanent diakens waren aanwezig naast vele gelovigen uit de parochies van de Waterkant (West Friesland) waar Álvaro werkzaam is. En er waren vele mensen van de familie van Álvaro, op de eerste plaats zijn ouders, catechisten en broeders en zusters van neocatechumenale gemeen­schappen, evenals mgr. J. van Burgsteden en ikzelf. De wijdeling is afkomstig uit Cordoba in Spanje, vandaar dat vele Spaans sprekenden aanwezig waren.

Pastoor Nico Knol van de Waterkant bekleedde de nieuwe priester met het kazuifel. De bisschop hield een inspirerende homilie waarin hij de ver­schil­lende aspecten van de priesterlijke werkzaamheid in onze tijd naging. Mij viel op dat de Bisschop daarbij duidelijk opkwam voor de heiligheid van de Eucha­ris­tie, die niet zomaar ‘breken en delen’ is. Na afloop was er gelegenheid om te feliciteren waar vele mensen gebruik van maakten.

Na afloop van de viering gaf de nieuwe priester ook de neomistenzegen aan wie erom vroegen, op de eerste plaats de bisschop die hem gewijd had (zie foto).

Terug