Arsacal
button
button
button
button


Priesterwijding in Haarlemse kathedraal

Eerste H. Mis Álvaro Rodriguez in De Weere

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 26 mei 2018 - 235 woorden
neomistenzegen voor de bisschop
neomistenzegen voor de bisschop
neomistenzegen voor mgr. J. van Burgsteden
neomistenzegen voor mgr. J. van Burgsteden
Voor de wijdingsplechtigheid
Voor de wijdingsplechtigheid

Op zater­dag 26 mei is Álvaro A. Rodríguez Lucque in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo door mgr. Jozef Punt onder grote belang­stel­ling tot pries­ter gewijd. Zondag 27 mei zal hij om 10.00 uur de eerste H. Mis vieren in de St. Lambertus­kerk in De Weere.

Zo'n veer­tig pries­ters waren bij de plech­tig­heid aanwe­zig om Álvaro mee de han­den op te leggen en de vrede te wensen. Ook ver­schil­lende per­ma­nent diakens waren aanwe­zig naast vele gelo­vi­gen uit de pa­ro­chies van de Water­kant (West Friesland) waar Álvaro werk­zaam is. En er waren vele mensen van de familie van Álvaro, op de eerste plaats zijn ouders, cate­chisten en broe­ders en zusters van neo­ca­te­chu­me­nale ge­meen­schappen, evenals mgr. J. van Burg­ste­den en ikzelf. De wij­de­ling is afkoms­tig uit Cordoba in Spanje, van­daar dat vele Spaans spreken­den aanwe­zig waren.

Pastoor Nico Knol van de Water­kant bekleedde de nieuwe pries­ter met het kazuifel. De bis­schop hield een in­spi­re­rende homilie waarin hij de ver­schil­lende aspecten van de pries­ter­lijke werk­zaam­heid in onze tijd naging. Mij viel op dat de Bis­schop daarbij dui­de­lijk opkwam voor de hei­lig­heid van de Eucha­ris­tie, die niet zomaar ‘breken en delen’ is. Na afloop was er gelegen­heid om te fe­li­ci­te­ren waar vele mensen gebruik van maakten.

Na afloop van de vie­ring gaf de nieuwe pries­ter ook de neo­misten­ze­gen aan wie erom vroegen, op de eerste plaats de bis­schop die hem gewijd had (zie foto).

Terug