Arsacal
button
button
button


Volle kerk bij uitvaart past. Leo Nederstigt

afscheid van een hartelijke en nabije herder

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 29 mei 2018
pastoor Leo Nederstigt
pastoor Leo Nederstigt
lang voor het begin stroomde kerk al vol
lang voor het begin stroomde kerk al vol
Volle kerk bij uitvaart past. Leo Nederstigt

Op dinsdagmorgen 29 mei vond in de Martelaren van Gorcum-kerk aan het Linneaushof in Amsterdam de uitvaart plaats van pastor Leo Nederstigt, priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam, lid van de priesterraad en tot vorig jaar pastoor van de parochies van het samen­wer­kings­ver­band Clara-Franciscus. Hij stierf na een lange periode van ziekte, die hij moedig en met veel geloof heeft beleefd.

De kerk was helemaal vol en er was grote aandacht tijdens de viering waarin de bisschop, mgr. dr. Jozef Punt, hoofd­cele­brant was en ik concelebreerde, samen met de priester-broer van de overledene, pater Savio, die ook een gedachtenis-woord uitsprak en pater Lars Frendel ofm die de homilie hield. Veel andere priesters concelebreerden en in de kerk waren eveneens vele medebroeders aanwezig, onder hen de oud-vicaris-generaal, mgr. Martin de Groot.

En het was niet de enige keer dat zoveel mensen afscheid kwamen nemen en "pastor Leo" kwamen begeleiden op zijn hemelreis: de twee avonden ervoor waren er - eveneens stampvolle - vieringen geweest in de H. Gerardus Majella en de Anna Bo­ni­fa­tius. Dit laat al zien dat Leo Nederstigt een geliefde priester was die veel voor mensen heeft betekend door zijn geloof, zijn vertrouwen op God en in mensen en zijn pastorale nabijheid. Het kwam ook tot uiting in de vele mooie woorden die werden gesproken door diaken Coen van Loon, door dierbare familieleden en in voorbeden uitgesproken door parochianen, een neef, een zus en de dominee van de protestantse Muiderkerk.

Parochianen hadden alles goed geregeld van het regelen van het verkeer, tot kosteren, kerkewacht, beheer van de koffieruimte enzovoorts. De kerk was mooi versierd en een groot koor, samengesteld uit parochianen van alle kerklokaties van het samen­wer­kings­ver­band verzorgde waardig en mooi de liturgische gezangen.

Leo Nederstigt heeft bijna negen jaar tegen de kanker gevochten; maar ook toen deze ziekte terugkwam, heeft hij met veel geloof zijn ziek-zijn gedragen en daardoor vele mensen geïnspireerd. Moge hij nu rusten in de vrede van Gods huis!

Terug