Arsacal
button
button
button


Meer vormelingen op Bavodag

Een feestelijk gebeuren in de kathedraal

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 juni 2018
De stiltekapel
De stiltekapel
De vormelingen vertrekken, uitgeleide gedaan door pastoor Knol
De vormelingen vertrekken, uitgeleide gedaan door pastoor Knol
devotielichtjes in de sacramentskapel
devotielichtjes in de sacramentskapel

Zaterdag 9 juni was de jaarlijkse Bavodag voor vormelingen in de kathedraal. Tot vreugde van de organisatoren waren er zo'n 70 a 80 meer dan vorig jaar. Ik was er net aan het einde en zag dat iedereen weer stralend naar huis ging.

De vormelingen zijn eigenlijk altijd wel heel positief over de Bavodag. Dat was nu ook de reactie die ik kreeg van een aantal van de 400 aanwezigen: het was een prachtige dag geweest. Aan het einde van mijn stille dag was ik nog even gaan kijken en hoorde nog net de slotwoorden van pastoor Nico Knol. Samen met vele vrij­wil­lig­ers levert hij ieder jaar weer een flinke inspanning om een mooi pro­gram­ma op touw te zetten. Dit jaar en de komende twee jaren zal dat onder het thema staan: "Ik ken jou...ken jij Mij?". Pastoor Knol legde me uit dat psalm 139 (138): "Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij, Gij ziet mij waar ik ga of sta..." hierbij centraal stond en natuurlijk ook de woorden van Jezus in het Johannes-evangelie waarin hij aangeeft dat hij Zijn schapen kent...

Tijdens de dag zijn er allerlei pro­gram­ma onderdelen waaraan de vormelingen in kleinere groepen kunnen deelnemen: er is een gwelventocht, een stiltekapel waar een kaarsje kan worden opgestoken bij het heilig Sacrament en een intentie in een kistje kan worden gedaan, de vormelingen kunnen in gesprek gaan met ver­schil­lende mensen en er is natuurlijk ook gebed en bezinning.
De bisschop, mgr. Jozef Punt, had de dag geopend en het Pinkstervuur ontstoken.

De Bavo-dag brengt vormelingen uit heel het bisdom - vooral uit het noorden van ons bisdom - bijeen. Deze dag is een waardevolle traditie geworden. Ik ben dan ook zeer dankbaar voor alle inzet van de vele vrij­wil­lig­ers!

Terug