Arsacal
button
button
button


Franciscus en Clara: heiligen voor onze tijd

Reünie Assisi-bedevaart in Heiloo

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 10 juni 2018

Zondag 10 juni werd bij Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo de reünie gehouden van de bede­vaart naar Assisi. Het was gelukkig prachtig weer, zodat iedereen volop kon genieten van het mooie bede­vaartterrein. Vanaf 14.00 uur was de inloop en kon men elkaar weer ontmoeten en foto’s en verhalen uitwisselen. Om 16.00 uur begon de H. Mis met een korte lichtprocessie waarna het tijd werd voor de maaltijd.

Aan het begin van de middag mocht ik de deelnemers hartelijk welkom heten en iets van mij indrukken van deze geslaagde reis vertellen. Maar tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring zag ik eigenlijk pas goed met hoe velen we waren: de meeste deelnemers waren wel gekomen, ook veel tieners en jongeren. De tieners hebben met elkaar gegeten en kregen nog een pre­sen­ta­tie van het tienerkamp dat deze zomer wordt gehouden; ook de jongeren hadden hun eigen barbecue-afdeling. Tijdens de maaltijd werd Lyanne Blonk heel hartelijk bedankt met een leuk woordje van jongeren­wer­ker Matthijs Jansen.

Laten we God danken voor de mooie bede­vaart
die we hebben gemaakt
en laten we bidden
dat de inspiratie die we daar hebben gekregen
mag doorwerken in ons leven.

Op voorspraak van Clara en Franciscus
bidden we om Gods blijvende zegen
voor alle pelgrims van de Assisi-bede­vaart
en om verhoring van hun intenties.

 

Homilie

God of de duivel
Jezus zegt ons vandaag in het evangelie
dat een rijk, dat een huis dat innerlijk verdeeld is
geen stand kan houden.
Dat huis en dat rijk
zijn ons leven.
We kunnen geen dubbelleven leiden,
het moet één mooi geheel worden,
anders wordt het niks;
en we moeten dus kiezen,
het is God of de duivel.
We moeten steeds weer kiezen
want met de satan kun je het niet
op een akkoordje gooien,
dan stort alles in elkaar.

Franciscus en Clara

Franciscus en Clara
die we beter hebben leren kennen
door onze bede­vaart naar Assisi
waren twee bijzondere mensen,
bewogen door de heilige Geest.

Al is het achthonderd jaar geleden
dat zij op deze aarde rondliepen,
hun leven blijft ons inspireren.

Daar zijn vele redenen voor aan te wijzen,
Maar één van die redenen is inderdaad
dat voor hen Gods leiding
in alles doorslaggevend was.
Zij hebben daar
een grote strijd voor moeten voeren.

Van huis uit meegekregen

Clara bij­voor­beeld
stond na het overlijden van Franciscus
méér alleen in een mannenwereld.
De paus en de kardinaal
probeerden haar te verplichten
een bestaande bene­dic­tijnse regel
te aanvaarden voor haar kloosters
en bezit en vermogen toe te staan.
Daar heeft Clara zich met kracht tegen verzet
en geleidelijk heeft de paus
haar steeds meer haar zin gegeven.
Een paar dagen voor haar dood,
kreeg zij een eerste pauselijke goedkeuring
voor de regel die zij wenste.
Waarom zwichtte de paus?
De paus voelde duidelijk aan
dat deze beide mensen
- Franciscus en Clara -
werden bewogen
door de heilige Geest.
Heel kort na hun dood
heeft de paus hen heilig verklaard.

Hoe zijn die twee ertoe gekomen
zich zo duidelijk te laten leiden
door de kracht van de heilige Geest
en geen verdeeldheid in zich toe te laten?
Beide, Franciscus en Clara,
zijn daarin ver­schil­lende wegen gegaan.

Clara had het van huis uit mee gekregen
door haar ouders, vooral door haar moeder.
De familie behoorde tot de adel van Assisi;
Clara werd opgevoed met grote aandacht
voor het gebed, de godsdienst in het algemeen
en met een grote gevoeligheid
voor het lot van armen en zieken.
Als kind kreeg Clara al geleerd
en werd het in de praktijk gebracht
om zorg te hebben voor deze mensen.
Clara had het dus van huis uit meegekregen.
We mogen haar ouders dankbaar zijn
voor de opvoeding en vorming die zij hun dochter hebben gegeven.

Herstel mijn kerk

Bij Franciscus lag het anders.
Hij had wereldse idealen:
mooie hippe kleren,
indruk maken op de meisjes,
carrière.
Alles draaide best wel veel om hemzelf
en om leuk en lekker.
Tot hij zich bekeerde.
Heel belangrijk waren de woorden van de Heer
die hij hoorde in San Damiano:
“Herstel mijn kerk”,
maar dat moment was voorbereid
door ontmoetingen met een melaatse, een bedelaar
en een groeiend meeleven
met arme en lijdende mensen.
Hij kroop uit zijn cocon
van een kleine, fijne, rijke wereld.

Kiezen

In achthonderd jaar
is niet zoveel veranderd.
Het hart van de mensen
raakt afgesloten en afgestompt
door rijkdom en bezit,
door individualisme en egoïsme.
We moeten kiezen:
een leven voor God en de naaste
of een leven voor onszelf.
Daar zit een fundamentele keuze in,
een leidend beginsel voor ons leven.
Want een huis dat innerlijk verdeeld is, kan geen stand houden.

Stel dat iemand zou zeggen:
Ik zou wel priester willen worden,
maar ja, waar gaat het met de kerk naar toe?
En zal de kerk mij nog wel kunnen betalen?
Dan zouden we toch zeggen:
Wat is dat voor een halfslachtige roeping?
Een huis dat innerlijk verdeeld is,
kan geen stand houden.
Wat is er nu mooier dan dat je je helemaal geeft
aan een roeping, aan je gezin, aan je opdracht?
En wie kan voorspellen of zeggen
hoe het leven zal lopen.
Het is een kwestie van overgave en vertrouwen
dat God alles ten goede leidt,
dat we in Zijn Vaderhart geborgen zijn.
Wie de wil van God volbrengt, is een broeder of zuster van Jezus!

Een keuze voor Christus

In San Damiano
hoorde Franciscus de woorden:
“Herstel mijn kerk.
Zie je niet hoe die in puin ligt?”
Geleidelijk ging hij begrijpen
dat het er niet om ging
dat hij zich zou inzetten
voor het behoud
van een bepaald kerk­ge­bouw,
maar dat het ging om zijn inzet
voor de gemeen­schap van de kerk,
om die te vervullen
met nieuwe geestelijke kracht,
met vuur en bezieling.
Hij moest een keuze maken
en hij moest anderen inspireren
en helpen om die keuze te maken,
totaal, niet verdeeld,
een keuze voor Christus.

Laten we Clara en Franciscus vragen
ons te helpen
zo’n keuze te leven.

Amen.

Terug