Arsacal
button
button
button


Feestelijke vormselviering in Hoogwoud

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 juni 2018
Feestelijke vormselviering in Hoogwoud
de gebedsarmbandjes van de vormelingen
de gebedsarmbandjes van de vormelingen
kerkversiering door de vormelingen
kerkversiering door de vormelingen

27 vormelingen uit Hoogwoud (Opmeer), Spanbroek en De Weere kwamen op vrijdag­avond 15 juni in de St. Jans Geboortekerk van Hoogwoud samen voor een feestelijke vormsel­vie­ring.

Pastoraal werker Anne-Marie van Straaten had de vormelingen op deze mooie dag voorbereid samen met twee dames uit de parochie. Die voor­be­rei­ding had met veel zorg plaats gevonden, daarvan getuigden onder meer de door de vormelingen gemaakte versiering van de kerk, de door henzelf veriserde "bouwstenen" die de vormelingen binnen droegen als teken van hun voornemen mee te werken aan de opbouw van Gods koninkrijk en de gebedsarmbandjes, die ik aan het einde van de gebeds­vie­ring heb gezegend en die de vormelingen herinneren aan deze dag en hun roeping om te werken en zich in te zetten vanuit het gebed en de kracht van de heilige Geest. Het Salezikoor werkte mee aan de viering en zong betekenisvolle liedjes die getuigden van geloof.

Bij de viering was ook de nieuwe priester Alvaro Rodriguez Lucque aanwezig die in deze regio werkzaam is. Hij keek terug op een prachtige eerste heilige Mis in De Weere, compleet met vlaggen, met koets en fanfare. De Weere had zich op dat feest echt van zijn beste kant laten zien; ver­schil­lende parochianen waren meegegaan naar Cordoba waar de neomist op Sacramentsdag zijn eerste Mis heeft gevierd.

Van harte proficiat aan alle vormelingen met deze mooie dag en aan hen allen Gods zegen gewenst onder de leiding van de heilige Geest!

De pastoraal werker had tevoren al toestemming gevraagd voor een foto van de vormelingen op deze website.

Terug