Arsacal
button
button
button
button


Viering van het H. Vormsel in Blaricum

Voor Laren, Huizen en Blaricum

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 juni 2018 - 180 woorden
de aanwezige priesters en jongerenwerker Maurice Lagemaat
de aanwezige priesters en jongerenwerker Maurice Lagemaat
twintig minuten voor de viering: de kerk stroomt langzaam vol
twintig minuten voor de viering: de kerk stroomt langzaam vol
Viering van het H. Vormsel in Blaricum

Zater­dag­mid­dag om 17.00 uur was de vormsel­vie­ring voor Blaricum, Laren en Huizen in de St. Vitus­kerk in Blaricum. Twee jaar gele­den was ik daar ook voor het vormsel, nu zongen vor­me­lin­gen van toen in het koor ‘Vamos’ en gaven de vie­ring een fees­te­lijk karakter.

De 24 vor­me­lin­gen had­den zich sinds sep­tem­ber op deze dag voor­be­reid en had­den ook de Chrisma­mis in de ka­the­draal bijgewoond waarin de olie voor het vormsel was gewijd. De vor­me­lin­gen waren allen al op de middel­ba­re school of ver­der; er waren ook enkele vol­was­se­nen bij. De gebeds­vie­ring was goed voor­be­reid. Maurice Lagemaat en na­tuur­lijk de pa­ro­chie­pries­ters Maciej Sendecki en Andrea Geria, had­den zich samen met een vormsel­werk­groep voor de voorbeei­ding ingezet. Zij allen en ook emeritus pastoor Willems waren bij de vie­ring aanwe­zig. Een goed gevulde kerk was er getuige van hoe de 24 jonge mensen hun doop­be­lof­ten vernieuw­den en hun geloof uit­spra­ken en zich voornamen om zich in hun leven door de heilige Geest te laten lei­den.

Van harte proficiat aan alle vor­me­lin­gen!

De foto's van de foto­se­rie hier­on­der zijn van Mariëlle Vos-De Veen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug