Arsacal
button
button
button


Vormsel in de ‘kathedraal van het noorden’

St. Jan de Doper in Langedijk

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 juni 2018
Nieuwe beeld van Sint Jan in de kerk
Nieuwe beeld van Sint Jan in de kerk
De pastoor voor zijn
De pastoor voor zijn
de pauselijke zegen voor pastoor en parochie
de pauselijke zegen voor pastoor en parochie

Vrijdag­avond was ik in Langedijk voor de viering van het heilig vormsel. Het was precies in de feestweek ter ere van de parochiepatroon Sint Jan de Doper.

Er waren dit jaar tien vormelingen aan wie ik dit sacrament heb mogen geven. Het was een goede, bewuste groep en ik hoop dat ze na het vormsel doorgaan met de bijeenkomsten die in september weer van start gaan. De viering was goed verzorgd door de pastoor, Bruno Sestito, en de vormselwerk­groep en opge­luis­terd met mooie, toepasselijke liederen van het Ritmisch koor, goed geschikt voor een viering met jongeren.

Deze avond namen we afscheid van een van de leden van deze groep, die zich na vijf jaar inzet voor het vormsel op andere taken in de parochie wil gaan richten. We danken haar en al deze drie dames voor hun begeleiding en inzet!
De parochie beschikt over een fraaie, grote kerk met een toren die van verre is te zien. Die kerk wordt in de volksmond dan ook de ‘kathedraal van het noorden’ genoemd.

De parochie had ver­schil­lende mooie beelden gekregen. In het kloosterhof naast de kerk is het Sint Jans­mu­seum twee middagen geopend; vrij­wil­lig­ers zorgen daarvoor. In die kloosterhof zal een pas geschonken Jozefbeeld een plaats krijgen. De ‘hart voor ouderen’-Eucha­ris­tie­vie­ring die iedere donderdag in de kapel van Kloosterhof wordt gehouden, trekt veel ouderen uit Langedijk. In de pastorie zag ik een achttiende eeuws beeld van Johannes de Doper staan (foto onder), dat geschonken was en in de kerk is een eveneens fraai beeld van Sint Jan terecht gekomen (zie foto hiernaast). Het feest van Johannes de Doper wordt op 24 juni gevierd.

De parochie en de pastoor hadden een speciale zegen van paus Franciscus ontvangen op een mooi perkament, dat bij het altaar stond opgesteld.

Van harte feliciteer ik de vormelingen en wens hen toe dat zij de hulp en de leiding van de heilige Geest steeds zullen ervaren.

De nieuwe privacy-regels laten niet toe dat ik een foto van de vormelingen plaats, tenzij ik daar schriftelijke toestemming voor krijg van de vormelingen en hun ouders. Vandaar dat U het met wat andere foto’s moet doen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug