Arsacal
button
button
button


Trek je er niets van aan, wees niet bang, wees vrij!

Sint-Jansprocessie 2018

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 24 juni 2018
In de Larense basiliek, met pastoor Jan Vriend
In de Larense basiliek, met pastoor Jan Vriend
Trek je er niets van aan, wees niet bang, wees vrij!
Trek je er niets van aan, wees niet bang, wees vrij!

Ieder jaar vindt in Laren de Sint-Jansprocessie plaats, een mooi en bijzonder gebeuren. De broeder­schap van Sint Jan die het feest organiseert in overleg met pastoor Jan Vriend, mag rekenen op de inzet en mede­wer­king van velen, zoals de buurtcomité's die voor de erebogen zorgen. Hieronder vindt U de preek.

Het thema van de bede­vaart was dit jaar: Wees niet bang om het met God te wagen.

Er zijn bruidjes, muziekkorpsen/showbands, misdienaars en de Orde van Malta en de ridders van het Heilig Graf zijn aanwezig met een mooie ver­te­gen­woor­diging. Een achttal priesters liep mee in de processie en diaken Henk veldhuis assis­teerde. De kerk is fraai versierd, overal is te merken dat er veel zorg is besteed aan de jaarlijkse viering, die op de voor­avond begint met een Lof. Op de feest dag zelf celebreert pastoor Willems sinds jaar en dag om 7.00 uur een H. Mis op het kerkhof; om 9.00 uur was de beurt aan vicaris Bruggink voor de hoogmis in de basiliek. Om 11.00 uur vertrekt de processie naar het kerkhof en daar is een Eucha­ris­tie­vie­ring om 12.00 uur. Na de Mis gaat de stoet terug naar de basiliek als sacramentsprocessie, bij elkaar een hele tocht, dus ik kwam wel aan mijn 10.000 stappen.

Hieronder de preek die ik tijdens de Mis om 12.00 uur op het kerkhof heb gehouden.

 

Homilie

Hij is gek!

Je zou kunnen zeggen:
Die Johannes de Doper is gek!
Zouden de mensen van zijn tijd
niet meewarig het hoofd hebben geschud
om die man met zijn warrige haren,
zijn kameelharen kleed,
zich voedend met wilde honing en sprinkhanen;
die honing, dat gaat dan misschien nog,
maar die sprinkhanen:
ik moet er niet aan denken.
Waarbij hij ook nog
een kritische bood­schap uitriep,
daar in die woestijn:
“Bekeert U,
jullie zitten verkeerd,
jullie moet het anders doen,
anders !even”.
Zouden de mensen niet denken:
“Wat een rare schreeuwer”?

Zo moet je het doen!

Het is in ieder geval
vast niet direct de manier
die wij zouden kiezen
wanneer we iets willen bereiken.
Dan zouden we aanzien en achting
willen verwerven
door goede maatjes te worden
met vooraanstaande, invloedrijke mensen,
er goed willen uitzien, presentabel,
ons CV goed op orde willen hebben,
netwerken,
leuk converseren,
alles natuurlijk
maat­schap­pe­lijk én politiek
helemaal correct;
en we zouden controle willen hebben.

Kritisch

Bij Johannes de Doper
zien we dus niets van dit alles.
Hij is eigenlijk totaal niet aangepast,
hij zegt de mensen juist
wat ze waar­schijn­lijk niet zo graag willen horen:
“Bekeert u”;
hij is erg kritisch,
ziet er niet leuk uit
en hij net-werkt niet
maar trekt zich terug
in de eenzaamheid van de woestijn.

Hij durft

Hij was zelfs niet bang
om voor de machtigen der aarde
- koning Herodes -
duidelijke woorden te spreken
over diens relatie met een vrouw,
ook al wist hij
dat die niet goed zouden vallen.

Dus hij stáát wel ergens voor
en soms gaat hij volkomen
tegen de stroom in.
Hij is niet bang,
hij durft
en hij staat voor zijn zaak.

Een fenomeen

Wat is het gevolg?
Wat heeft hij daarmee bereikt?

Je zou verwachten
dat de mensen zouden denken:
“Laat die gek maar schreeuwen,
in zijn uppie in de woestijn.”
En dat ze schouderophalend
verder zouden gaan.
Maar niets is minder waar.
Johannes de Doper
werd een fenomeen.
Mensen kwamen in groten getale
om naar hem te luisteren:
“Heel de landstreek van Judea
en alle inwoners van Jeruzalem”
liepen uit om hem te zien.
En zelfs toen de apostelen
na de dood en verrijzenis van Jezus
rondtrokken
om het evangelie te verkondigen,
kwamen zij nog vele volgelingen tegen
van Johannes de Doper
die zelf allang gestorven was.

Wat kunnen we hiervan leren?
Wat voor bood­schap geeft Sint Jan ons mee?

Grietje

In Bilthoven is een meisje uit Marken begraven,
gestorven in 1947, 31 jaar oud.
Grietje Schouten heette zij.
In het sanatorium in Bilthoven
- waar zij lag vanwege TBC -
had zij de sacramentsprocessie meegemaakt
en het uitreiken van de communie.
Zij had toen goed ervaren, duidelijk, in haar hart,
dat Jezus daarin aanwezig was.
Toen was zij als enige van Marken
op haar 23e katholiek geworden.
De TBC kwam later terug
en zij is in dat sanatorium gestorven.
Zij durfde dus als jong meisje
tegen de stroom van het pro­tes­tantse Marken
in te gaan;
zij volgde haar hart, haar overtuiging,
zij was niet bang.
Zij deed als Sint Jan.

Als je haar maar goed zit?

Het gaat er dus niet om
dat we allemaal braaf in de pas lopen;
het gaat er niet om
dat we precies doen
wat mensen van ons verwachten.
Het gaat er niet om dat ons haar
altijd precies in de scheiding zit
en alle plooien glad gestreken zijn;
dat we netjes voldoen
aan alle verwachtingen
en niemand teleurstellen.
We hoeven niet aan alle verwachtingen te voldoen;
niet altijd met de stroom mee af te zakken;
we mogen anderen soms teleurstellen.

Ama et fac quod vis

Het gaat erom
dat we een goed mens zijn,
eerlijk en oprecht
naar het beeld van Jezus Christus,
dat we God liefhebben en de naaste,
dat we leven met ons hart.
Augustinus zei het al:
”Ama et fac quod vis”,
doe wat je wilt
als je vanuit de liefde handelt.

Wees niet bang!

Wees niet bang
voor het oordeel van de mensen!
Er is er maar één die ons oordelen kan.
Het gaat erom dat we vrij zijn,
werkelijk vrij,
zoals die Doper in de woestijn,
niet gekleed naar de laatste mode,
niet zalvend in zijn woorden,
niet elegant in zijn gedrag.
Ja, dit is de bood­schap van Sint Jan:
Wees niet bang,
handel met overtuiging,
wees wie je bent.
Open je deuren voor Christus,
open wijd je hart
voor Zijn verlossende kracht,
laat je vrij maken,
wees niet verslaafd aan hoe we overkomen,
niet benauwd over
wat de mensen van ons denken,
wees vrij om goed te zijn,
om te leven met je hart, met geloof,
trouw aan de diepste en mooiste overtuigingen.
Handel vanuit vertrouwen,
handel met geloof.
Wees niet bang!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug