Arsacal
button
button
button


Een antieke kelk voor nieuwe kerk van Almere

nieuws - gepubliceerd: maandag, 25 juni 2018

Maandag­mid­dag mocht ik tijdens de vergadering van de priesterraad aan bouwpastoor Sandor Koppers van Almere een antieke kelk overhandigen als cadeau voor de nieuwe kerk die daar zal gaan verrijzen.

De kelk uit 1825 werd onlangs door Italiaanse vrienden meegebracht en overhandigd namens mgr. Inos Biffi, een bekende theoloog uit het bisdom Milaan, die deze kelk had gekocht en had laten restaureren, zodat die opnieuw in gebruik kon worden genomen. 

Pastoor Sandor Koppers staat voor de taak een nieuwe kerk te laten bouwen in de nog steeds groeiende stad Almere waar tot nu toe geen eigen katholieke kerk is. De katholieke parochie maakt gebruik van een kerkzaal in het oecumenisch kerk­cen­trum die voor de flink gegroeide katholieke geloofs­ge­meen­schap vaak aan de kleine kant is en niet de moge­lijk­he­den biedt om het katholieke geloofsleven geheel gestalte te geven. De bouwfase is nog niet begonnen, hopelijk zal die spoedig van start kunnen gaan.

Terug