Arsacal
button
button
button


Feest in de H. Dionysius in Heerhugowaard

Vormsel en aanstelling bedienaren van de h. communie

nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 juli 2018
De wafelbakkers van de Dionysiusparochie
De wafelbakkers van de Dionysiusparochie
eigen kopjes..
eigen kopjes..
Feest in de H. Dionysius in Heerhugowaard

Zondag 1 juli was ik in de H. Dionysius­kerk in Heer­hu­go­waard. Elf kan­di­da­ten ontvingen het heilig Vormsel en twee parochianen werden aangesteld tot buitengewoon bedienaar van de heilige communie in een feestelijke Eucha­ris­tie­vie­ring gezongen door het KISI-koor.

Het is een levende parochie, daar in Heer­hu­go­waard. Na de goed bezette Mis om 10.00 uur, was er de Eucha­ris­tie­vie­ring met het H. Vormsel en die was ook druk. De gemeen­schap van Heer­hu­go­waard wordt steeds inter­nationaler: laatste telde de pastoor, Frank Domen, in één viering achttien nationaliteiten! En er komen regelmatig nieuwe mensen bij, waaronder ook volwassenen die tot de katholieke kerk toetreden. 37 misdienaars telt de parochie, nog zonder de oudere acolieten.

Wat is het geheim? Natuurlijk heeft het ook te maken met de om­stan­dig­he­den van die plaats, maar zeker is belangrijk dat de pastoor, diaken Eelke Ligthart en vrij­wil­lig­ers om hen heen, hun best doen om mensen te leren kennen en actief bij het parochiegebeuren te betrekken. Dat uitte zich bij­voor­beeld in de vormsel­vie­ring waarin kinderen en volwassenen - liturgisch helemaal verantwoord - hun inbreng hadden in openingswoord, inleiding op de schuldbelijdenis, evangelie uit het evangelieboek voor kinderen met rollenspel, voorbeden, redenen tot dank­baar­heid en vredewens. De kinderen in de kerk werden uitgenodigd - zoals daar de gewoonte is - om het slotlied mee te komen doen met het KISI-koor door het zingen en de uitbeelding van het lied .

Na afloop van de viering was er een ontmoeting voor alle aanwezigen met soep, wafels, koffie, thee, enz. Heel veel mensen bleven voor dit gezellige en feestelijke gebeuren dat zich in de parochiezaal binnen én buiten afspeelde.

Hartelijke felicitaties aan de vormelingen en aan Merijn en Johan die de aan­stel­ling tot buitengewoon bedienaar hebben ontvangen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug