Arsacal
button
button
button


Met priesters in het heilig land

Viering 25 jaar Redemptoris Mater seminarie

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 26 juli 2018

Vorig jaar bestond het Redemptoris Mater seminarie in Nieuwe Niedorp 25 jaar. Ook het Redemptoris Mater seminarie van Berlijn was toen zo oud. Het plan kwam op bij deze seminaries om de priesters die eruit waren voort gekomen uit te nodigen voor een bede­vaart naar het heilig Land. En zo gebeurde... Maar is het daar nu niet veel te warm? Niet warmer dan in Nederland!

Ook de priesters die uit de beide andere met de Neocatechumenale Weg verbonden missio­naire Seminaries (Keulen en Roermond) zijn gewijd, werden uitgenodigd om mee te gaan. Zo kwamen er twee pelgrims­reizen met samen zo’n 75 priesters. Daar waren dus ook “onze” priesters bij en dus ben ik graag ingegaan op de uit­no­di­ging om mee te gaan. Dat werd een gedeelte (de tweede helft van de veertiendaagse pelgrimage) van de tweede en in aantal deelnemers grootste reis waar ook de meeste van onze priesters bij waren. Het was een goede gelegenheid om met hen en de anderen in contact te zijn en wat mij betreft ook een uiting van waardering voor hun inzet binnen de parochies van ons bisdom.

De dagen die ik heb meegemaakt waren voor mij bijzonder en mooi door de plaatsen die we hebben bezocht - en die voor mij bijna allemaal onbekend waren -, door de inleidingen en de catecheses die ter plaatse werden gegeven en de Eucha­ris­tie­vie­ringen vaak op bijzondere plaatsen. Zo hebben we het machtige grafmonument voor Herodes bezocht - het Herodion - en de tegen­stel­ling ervaren tussen deze wrede en machtsbeluste vorst en het Kind dat vlakbij in de kribbe was geboren. Die middag stonden Ghetsemani en het graf van Maria daar vlak bij op het pro­gram­ma.

In Sichem (Nabloes) overwogen we de volgende dag het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw dat daar aan de put van Jakob heeft plaats gevonden. Daarna ging de aandacht meer naar het Oude Testament: de berg Gerazim - heilige berg van de Samaritanen - en het dorp van de Samaritanen daar vlak bij (inclusief ontmoeting met de Samaritaanse hogepriester) en een bezoek aan Silo, waar de verloedering van de clerus, de zonen van Eli, en de roeping van Samuel werden overwogen. Daarbij werd niet vergeten dit alles ook in een actueel licht te plaatsen... Beer Sheba en de put van Abraham, de Nabateeers in de woestijn, Hebron met de graven van de aartsvaders, En Gedi waar David koning Saul spaarde die in een grot zijn behoefte zat te doen, Massada waar de Zeloten massaal zelfmoord pleegden, Eilat, waar we veel hoorden over de kerk en het kerkelijk leven in de Golfstaten en daarna Jordanië met Petra, de berg Nebo waar Mozes stierf en kort geleden een nieuwe, fraaie kerk is gebouwd; ook de vermoedelijk echte plaats waar Jezus is gedoopt aan de overkant van de Jordaan stond op het pro­gram­ma. Daar vernieuwden we onze doopbeloften, zoals we dat in de Paasmacht doen.

De laatste dagen zullen zich weer in Israël afspelen. Zondag 29 juli keer ik weer terug.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug