Arsacal
button
button
button
button


Pelgrimage priesters afgesloten in Jeruzalem

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 31 juli 2018 - 145 woorden

Zondag 29 juli werd de bede­vaart van de pries­ters die vanuit de Re­demp­to­ris Mater semi­na­ries zijn gewijd in Jeru­za­lem af­ge­slo­ten, zater­dag met een evaluatie en ge­tui­ge­nissen van de deel­ne­mers in Mambre (Mamre), zon­dag met de Eucha­ris­tie bij het heilig Graf in Jeru­za­lem.

De avond ervoor waren we getuigen van de maans­ver­duis­te­ring in Beth­le­hem (zie foto's). In het huis van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg in Mamre is een graf uit de eerste eeuw na Christus aan­ge­trof­fen, dat een goed beeld geeft van hoe het graf van Jezus Christus er uit kan hebben gezien (foto). Van Mamre is er een prach­tig uit­zicht op de stad Jeru­za­lem (foto).

Vrij­dag­avond, begin van de sabbat, bezochten we de klaagmuur, waar vele Joden uit allerlei tradities voor het gebed waren samen­ge­ko­men (foto’s).

De ge­tui­ge­nissen van de pries­ters maakten dui­de­lijk dat deze reis voor ieder een mooie en goede erva­ring was geweest.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug