Arsacal
button
button
button
button


Aanvulling bericht over paus Franciscus en de doodstraf

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 14 augustus 2018 - 70 woorden

Het bericht van 2 au­gus­tus j.l. over de wijzi­ging van de tekst van de Cate­chis­mus van de Katho­liek Kerk over de doodstraf is aan­ge­vuld door nader in te gaan op de bij­ge­voegde toelich­ting van de prefect van de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer die onder meer spreekt over een gegroeid bewust­zijn van de waar­dig­heid van de mens. Het nieuwe gedeelte begin met de laatste zin voor het gedeelte "De wereldlijke arm".

Terug