Arsacal
button
button
button


Maria Tenhemelopneming: groot feest in Heiloo

met mgr. Herman Woorts

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 15 augustus 2018
Maria's Tenhemelopneming
Maria's Tenhemelopneming
Het 'ontslapen' van Maria (Dormitio)
Het 'ontslapen' van Maria (Dormitio)
Martijn Aerts met de vernuftige rozenkrans
Martijn Aerts met de vernuftige rozenkrans

Het was druk in Heiloo. De grote kapel was bijna geheel gevuld voor de feestelijke heilige Mis bij het feest van Maria Ten­hemel­op­neming. Mgr. Woorts, bisschop-referent voor bede­vaarten, was dit keer hoofd­cele­brant en predikant. Ook was er een kunstenaar op het heiligdom aanwezig met een apparaat waarin een rozen­krans een tekening maakt...

Bij de feestelijke viering heb ik gecon­ce­le­breerd en voor en na de Eucha­ris­tie veel mensen kunnen spreken. De Mis was onderdeel van een gebedsdag naar het model van de eerste zaterdag­vie­ringen: om 11.30 uur begon die met het rozen­krans­ge­bed, om 12.00 uur begon de Eucha­ris­tie en na een korte lunchpauze was er uit­stel­ling en stille aanbidding, daarna Lof en processie. Allemaal gelukkig héél katholiek! We hebben een mooi geloof en Maria Ten­hemel­op­neming is een prachtig feest: in Maria zien we wat God met ons van plan is, Maria is ons 'lijntje met God'! Ook Mgr. Woorts sprak daarover in zijn homilie over Maria.

Er waren ver­schil­lende andere priesters gekomen om te con­ce­le­breren bij deze viering, dat maakt het extra feestelijk. Se­mi­na­risten hadden - bij afwezigheid van de blauwe zusters, het is tenslotte vakantietijd - de kosters­werk­zaam­heden op zich genomen.

Martijn Aerts uit Hoorn heeft eerder een voet­bede­vaart naar Rome gemaakt en daaruit een kunst­pro­ject laten voortkomen, dat hij binnenkort op zijn website wil presenteren. Op deze dag had hij een rozen­krans bij zich die in een apparaatje zat, dat bij het bidden een bepaalde afdruk geeft; het bidden wordt dus uitgedrukt in (abstracte) kunst. Het resultaat heb ik nog niet gezien, maar dat komt binnenkort wellicht... Ik ben benieuwd!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug