Arsacal
button
button
button


Staatssecretaris kent subidies toe...

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 6 september 2012
tijdens de toespraak van staatssecr. Halbe Zijlstra
tijdens de toespraak van staatssecr. Halbe Zijlstra

Op 6 september was staats­secre­taris Halbe Zijlstra in alle vroegte in de kathedrale basiliek van Sint Bavo om daar aan te kondigen dat dit unieke gebouw een groot aandeel mag krijgen in de subsidies van de kanjer­regeling die nu zijn toegekend en waardoor zes kerk­ge­bouwen, waaronder ook de "Boom"kerk in Amsterdam (H. Franciscus van Assisi), kunnen worden gerestaureerd voor een totaalbedrag van 20 miljoen. Daarnaast werden voor 27 miljoen subsidies­regelingen voor andere restauraties mogelijk gemaakt. Ook mw. Elvira Sweet van het IPO en gedeputeerde in Noord Holland en de wethouder voor cultuur van de stad Haarlem en ikzelf waren aanwezig.

De bijeenkomst, die om 9.00 uur begon, werd gehouden in de gewelven van de kathedraal, waar de restauratie-werkzaamheden in volle gang zijn. Staats­secre­taris Halbe Zijlstra mocht als 'vreugdebode', brenger van het goede nieuws zijn dat de restauratie van de kathedraal kan worden doorgezet. Gelukkig!

Op de foto - die ik tijdens de bijeenkomst heb genomen - spreekt de staats­secre­taris de aanwezigen toe met naast hem de plebaan, H.J. van Ogtrop, en de heer W. Eggenkamp, die de ziel van en de motor is achter de restuaratie.

Terug