Arsacal
button
button
button


Caritas in het red light district

Op bezoek bij Kruispost van gemeenschap Oudezijds 100

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 7 september 2018
deelnemers aan het bezoek
deelnemers aan het bezoek
de kringen op de vloer van de kapel
de kringen op de vloer van de kapel
groepsfoto in de bibliotheek
groepsfoto in de bibliotheek

Vrijdag 7 september was ik op bezoek bij Kruispost in de rosse buurt van Amsterdam met vertegen­woor­digers van verschillende PCI's (Parochiële Caritas instellingen) uit ons bisdom. Kruispost geeft medische, psychosociale en juridische zorg aan wie elders niet terecht kan.

Oudezijds 100

Kruispost gaat uit van de oecumenische Communitaire gemeen­schap Oudezijds 100. Deze gemeen­schap is na de tweede wereld­oor­log ontstaan, geïnspireerd door de priester-arbeiders in Frankrijk. Een tiental mensen zijn volledig lid van de gemeen­schap na een postulaat en noviciaat. Samen bidden de leden morgen- en avondgebed en wekelijks zijn er nog andere vieringen en bezinning. Op zondag gaan de leden naar de eigen kerk. Naast de leden wonen er gezinsleden van de leden en mensen die opvang nodig hbebben, bij elkaar zo'n 75 personen. De gemeen­schap en de tijdelijke bewoners zijn dan ook over verschllende panden verdeeld (zie foto onder). Een wijdere kring vormen de vrijwilligers, waarvan er zo'n tachtig zijn, waaronder artsen, tandartsen, fysiotherapeuten en anderen die op deze wijze iets willen doen voor de armsten en mensen in de marge. Dat zijn onder meer daklozen, onge­do­cu­menteerden, mensen in schulden enzovoorts.

Dienst Caritas en Kruispost

Het bezoek was georga­ni­seerd door drs. Ernst Meyknecht van de Dienst caritas van het bisdom Haarlem-Amsterdam, die alles in goede banen leidde. Albertine van de Gemeen­schap Oudezijds 100 vertelde over het mooie werk dat duidelijk in een grote behoefte voorziet: de afgelopen jaren is de hulpvraag stijgende. In 2016 kwamen er 325 unieke patiënten die in de reguliere zorg niet goed terecht konden voor 7624 consulten. Ook vanuit de Caritas van het bisdom is vaker financieel bijgedragen aan dit mooie initiatief.

Het leven

Hart van de gemeen­schap is de kapel, waar een stenen vloer (zie foto) uitbeeldt dat het Woord van God onder ons mensen is gekomen en daar steeds wijdere kringen trekt. Die kringen gaan ook buiten op straat nog door: dat Woord van God is er ook voor de mensen die vaak om heel andere motieven het "red light district" bezoeken maar die midden in wat mensen vaak "het leven" noemen een open deur vinden naar de kapel ter ere van Hem die het ware Leven is.

Het was een mooi en waardevol bezoek!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug