Arsacal
button
button
button


Dries van Agt presenteert nieuw boek van Antoine Bodar

Mooi persoonlijk verhaal van Willem-Jan Otten En Rosita Steenbeek

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 7 september 2018
Dries van Agt presenteert nieuw boek van Antoine Bodar
Dries van Agt presenteert nieuw boek van Antoine Bodar
Mr. Dries van Agt ontvangt een exemplaar van het boek
Mr. Dries van Agt ontvangt een exemplaar van het boek

Vrijdag 7 september vond tegen de avond in Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam een bijzondere gebeurtenis plaats: de presentatie van het nieuwe boek van Antoine Bodar ‘Vervulling in bekering’ begeleid door woorden van Rosita Steenbeek, Willem Jan Otten, Dries van Agt en natuurlijk van Antoine Bodar zelf. Het waren stuk voor stuk inspirerende teksten, al had Excellentie van Agt nog wel een opmerking te maken...

Inspirerende woorden...

Antoine Bodar is priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij hield een uitstekende toespraak over het heilige, die ik nog weleens na zou willen lezen. Hij duidde aan dat velen Christus zijn gaan zien als een morele autoriteit - waardoor het christendom en de kerk vooral tot bron van regelgeving worden - en niet als Verlosser. Maar de moraal, de ethiek vloeit voort uit de heilsgeheimen en het geloof en niet omgekeerd.

Rosita Steenbeek, in Rome woo­nachtig op een steenworp van Antoine Bodar, gaf een mooi getuigenis over haar eigen geloofservaring en haar bezoek aan vluchtelingenkampen, waarover haar binnenkort te publiceren boek zal gaan. Voor haar is het geloof een bron van vertroosting, hoop en vreugde. Mij trof onder meer haar opmerking dat veel mensen het geloof vaarwel zeggen omdat zij in feite een kinderlijk geloof hebben, bijna een kleutergeloof: ze zien God als een soort Sinterklaas die cadeautjes moet geven. Die God hebben zij vaarwel gezegd. Daartegenover stelde zij een ander kinderlijk geloof, dat van eenvoudig vertrouwen en overgave.

Willem Jan Otten gunde ons een inkijkje in zijn weg naar de Kerk. Jaren zat hij naast zijn katholiek geworden vrouw in de kerk, zonder te communiceren, tot hij op een dag 's morgens wakker werd met de zekerheid dat hij eigenlijk al katholiek was. dat was het moment om zich bij de pastoor te melden.

Mr. Dries van Agt

Mr. Dries van Agt is 87 jaar, edoch vitaal en scherp van geest. In zijn toespraak ging hij in op de bijdrage over Jeroen Bosch in de nieuwe bundel van Antoine Bodar - om beider Brabantse wortels te onderstrepen - op die over Maria Magdalena, de ‘apostola apostolorum’, om toch even te pleiten voor het priester­schap van de vrouw als remedie tegen het misbruik. Scherper was hij over de seksualisering van de maat­schappij, die ernstige en brede gevolgen heeft.

Het boek

Leidraad van het nieuwe boek van Antoine Bodar ‘Vervulling in bekering’ is het liturgisch jaar. Op dit moment heb ik het hele boek nog niet gelezen, maar ik heb erin gebladerd en hier en daar gelezen wat Bodar schrijft over Advent, Kerstmis, Pasen, de Drievuldigheid enzovoorts. Erudiet en in fraai proza bespreekt Bodar tal van thema’s die - voor wie kennis wil nemen van wat het katholieke geloof hierover heeft te zeggen of zoekt naar een goede en schone formulering - inspirerend en verhelderend zijn. Mij viel bijzonder een langere bijdrage op over Maria met een sterk door de mariologische inzichten van Jozef Ratzinger/paus Benedictus XVI beïnvloedde benadering van maria als dochter Sion en beeld van de Kerk.

Het boek is verschenen bij uitgeverij ambo/anthos en kost € 21,99 of € 9,99 als E-book.

Van harte aanbevolen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug