Arsacal
button
button
button
button


Het goede werk van de zusters van Moeder Teresa

nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 september 2018
Versierd portret van Moeder Teresa in de kapel
Versierd portret van Moeder Teresa in de kapel

Zondag­middag 9 september was ik voor de Eucha­ris­tie bij de zusters van Moeder Teresa, de missionarissen van de naasten­liefde. Wie kritiek heeft moet maar eens gaan kijken, of liever: helpen!

Feesten

Die zondag lag precies tussen twee feesten in: op 5 september was de feestdag van de H. Moeder Teresa van Calcutta gevierd, maandag 10 september is de dag waarop deze heilige stichteres de inspiratie kreeg voor de missionaries of charity. De zusters zijn er voor iedereen, die arm is en in nood zit, zij zijn voor ‘the poorest of the poor’.

In de kapel van het huis aan de Egelantiersstraat in Amsterdam stond de beeltenis van Moeder Teresa opgesteld en die was mooi met bloemen versierd. Samen met de zusters en de mensen van buiten hebben we devoot de Mis gevierd.

Een zaal vol voor de maaltijd

Na afloop kwamen de mensen om te eten: daklozen, mensen zonder papieren, mensen met schulden of andere problemen. Iedereen wordt zonder onderscheid des persoons binnengelaten en de zaal zat helemaal propvol. De zusters nodigden me uit om iets tot de mensen te zeggen, te bidden en hen te zegenen en dat heb ik natuurlijk graag gedaan. de zegen werd vanwege het feest gegeven met de bloedrelikwie van moeder Teresa.

Een vrouw die onderdak had

Mijn aanwezigheid was zeker ook bedoeld als morele steun voor de zusters. Onlangs was er enige commotie omdat de zusters een vrouw niet zouden hebben toegelaten omdat zij lesbisch was. Het ging hier om verblijf in de kleinschalige opvang voor vrouwen die geen onderdak hebben (ik begrijp dat dit heel beperkt is). De zusters hebben ruimte voor slechts enkele vrouwen in nood, waarbij zij voorrang geven aan vrouwen met (kleine) kinderen. Het is begrijpelijk dat zij nagaan of iemand al onderdak heeft (dat bleek bij die vrouw wél al het geval te zijn) en zij moeten beoordelen of de opname van een bepaalde persoon past in het kleine groepje dat er al is en of die persoon aan de huisregels wil voldoen. De geaardheid van de vrouw heeft hierbij geen rol gespeeld: de zusters staan open voor ieder mens in nood, zoals ook blijkt uit de maaltijden die zij bijna dagelijks verzorgen voor de armen.

Terug