Arsacal
button
button
button


Afscheid van Steven van Weede

Hoofd Personeelszaken bisdom met pensioen

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 20 september 2018
De bisschop spreekt St. van Weede toe
De bisschop spreekt St. van Weede toe
met aalmoezenier Paul Vlaar
met aalmoezenier Paul Vlaar
Afscheid van Steven van Weede

In het bisschopshuis bij de kathedraal in Haarlem werd op donderdag­mid­dag 20 september feestelijk afscheid genomen van Jhr. mr. Steven van Weede die vanaf het jaar 2000 hoofd Personeelszaken en vice-kanselier van het bisdom Haarlem-Amsterdam is geweest.

Tijdens een geanimeerde receptie werden hartelijke woorden gesproken door de bisschop, mgr. dr. Jozef Punt, die waardering uitsprak voor zijn naaste mede­wer­ker gedurende zovele jaren in alles wat benoemingen en andere personeelszaken betreft. De trouw, de discretie, de hartelijke betrokkenheid en het geloof van het vertrekkende Hoofd Personeelszaken werden door de bisschop in het licht gesteld, die aan Jhr. S.R.K.M. van Weede de Bavopenning uitreikte als teken van waardering en dank­baar­heid. Secretaris-generaal diaken Eric Fennis voegde daaraan een geestige toespraak toe waarin hij de eigen kenmerken van de persoon en de inzet van de heer van Weede op hartelijke wijze de revue liet passeren.

Van harte wensen we de heer Van Weede alle goeds en zegen toe voor hemzelf en zijn echtgenote en voor hun hele gezin!

Terug