Arsacal
button
button
button
button


Aanstelling bedienaren heilige communie

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 25 september 2018
De drie aangestelden met pastoor Bunschoten en kapelaan Kerssens van de Zaanstreek
De drie aangestelden met pastoor Bunschoten en kapelaan Kerssens van de Zaanstreek

Dinsdag­avond 25 september zijn na een periode van voor­be­rei­ding tijdens de Eucha­ris­tie­viering in de kapel van het bisschopshuis in Haarlem drie kandidaten aangesteld tot buitengewoon bedienaar van de heilige communie.

Het zijn: Cor Zuidervaart, Gert Visser en Alexander Paschedag, allen werkzaam in de parochie van Assendelft.

De buitengewoon bedienaar van de heilige communie mag - als er geen of onvoldoende priesters of diakens zijn - de communie uitreiken tijdens de Eucha­ris­tie­viering of ook daarbuiten aan zieken en het heilig sacrament uitstellen.

Van harte feliciteren we deze bedienaren met hun aan­stel­ling en wensen hun toe dat zij hun taak met veel geloof en liefde mogen vervullen.

Terug