Arsacal
button
button
button
button


Bisschop Wiertz vierde feest

25 jaar bisschop, 50 jaar priester

nieuws - gepubliceerd: zondag, 30 september 2018
Mgr. Wiertz na afloop van de viering
Mgr. Wiertz na afloop van de viering
De sint Servatiusbasiliek
De sint Servatiusbasiliek
Wapen van de jubilerende bisschop
Wapen van de jubilerende bisschop

Zondag 30 september heeft mgr. Frans Wiertz, emeritus bisschop van Roermond, gevierd dat hij 25 jaar geleden tot bisschop werd gewijd en vijftig jaar geleden tot priester. De 75-jarige bisschop vierde dit in Maastricht in aanwezigheid van de bisschop die hem tot bisschop had gewijd: kardinaal Adrianus Simonis.

In de Sint Servaas­basi­liek verzamelden zich tegen 10.30 uur vele gelovigen, waaronder de gouverneur (commissaris van de koning) Theo Bovens, verschillende bis­schop­pen en ruim twintig priesters, waaronder de deken van Maastricht. De diocesaan Admini­strator, mgr. Hub Schnackers sprak een openingswoord en hulp­bis­schop mgr. Everard de Jong was hoofd­cele­brant en predikant (mgr. Wiertz kon dit helaas niet zelf doen omdat hij bijna niet meer kan zien). De hulp­bis­schop schetste de jubilaris als een man van verzoening, van inclusiviteit, van geloof. Mgr. Bert van Megen, apos­to­lisch nuntius in Soedan en Eritrea concelebreerde, evenals de bisschop van Aken, Helmut Dieser en diens voorganger mgr. Heinrich Müssinghof. Ook ik heb geconcelebreerd. Mgr. Punt moest helaas afzeggen. Kardinaal Simonis was in koorkleding aanwezig.

De pontificale Eucha­ris­tie­viering was feestelijk verzorgd met prachtige zang van de cappella Sancti Servatii en volkszang onder leiding van pastoor Ed Smeets, vicaris - in de vacatie-tijd geheten: gedelegeerde - voor kerkmuziek. Aan het einde van de Mis sprak de jubilerende bisschop een slotwoord waarin hij de Eucha­ris­tie als bron van ons kerkelijk leven benadrukte. Na afloop was er gelegenheid de bisschop te feliciteren in de pandhof van de basiliek. Zelfs uit ons bisdom Haarlem-Amsterdam waren er mensen naar deze viering gekomen.

Van harte wensen we mgr. Wiertz veel zegen toe voor de komende jaren van zijn emeritaat.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug